آرشیف

2017-2-20

جام غور

۲۰ فامیل نیازمند کمک غذایی و غیر غذایی دریافت کردند

حاجی غلام سنایی وردگ باشنده کابل به ارزش ۴۰ هزار افغانی ۲۰ فامیل نیازمند را در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، کمک مواد غذایی و غیر غذایی کرد.
جهانگیر محمودی مسوول توزیع این کمک ها می گوید که این مساعدت به بیوه زنان و خانواده هایکه توسط زنان سرپرستی میشود، توزیع گردید.
این کمک ها شامل برنج، آرد، روغن، شکر، چای، صابون و شامپو بود که برای خانواده های نیازمند توزیع گردید.
آقای محمودی از ادامه کمک ها به نیازمندان توسط افراد خیر در آینده نزدیک نیز خبر داد.
 
جمعه ۲۹ دلو ۱۳۹۵ برابر است با ۱۷ فبروری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور