آرشیف

2018-3-4

جام غور

۲۰۰ سبزخانه برای زنان دهقان در غور توزیع گردید

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غور می گویند که ۲۰۰ سبزخانه را به هدف تقویت اقتصاد زنان دهقان کار، برای ۲۰۰ تن از این زنان توزیع کرده است.
عبدالتواب تائب، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور، می گوید که این سبزخانه ها از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری وزرات زراعت، آبیاری و مالداری به زنان زراعت پیشه اعطا گریده است.
به گفته وی، این سبزخانه ها برای ۲۰۰ تن از زنان زراعت پیشه در ولسوالی های دولت یار و لعل و سرجنگل، توزیع شده که هدف آن توسعه امور رزاعتی، آموزش زنان و تقویت اقتصاد خانواده ها بوده است.
هزینه این سبزخانه ها بیش از پنج میلیون افغانی گزارش شده است.
قبل از این نیز سبزخانه ها برای دهاقین در ولسوالی های مختلف غور از جانب دولت و موسسات توزیع گردیده بود که تاثیرات قابل ملاحظه ی در افزایش و ترویج سبزیجات داشت.
 
یکشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۶ برابر است با ۴ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور