آرشیف

2015-7-27

جام غور

۲۰۰ تن از جوانان غور در آزمون کورس افسری اشتراک کردند

دوشنبه ۵ اسد ۱۳۹۴برابر است با ۲۷ جولای ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
۲۰۰ تن از شاگردان مکاتب، فارغان لیسه ها، دارالمعلمین و پوهنتون ها در آموزن راه یابی به کورس افسری وزارت داخله در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، شرکت کردند.
محمد عظیم آواره آمر جلب و جذب قوماندانی امنیه غور می گوید، وزارت داخله به تعداد ۹۳ تن  سهمیه آن ولایت را منظور نموده که جهت اشتراک در این کورس ۲۰۰ تن از جوانان این ولایت در آزمون راه یابی به این کورس اشتراک ورزیده بودند.
گفتنیست که بعد از طی مراحل، ۹۳ تن که بلند ترین نمره را گرفته باشند در سطح غور انتخاب و بعد از سپری نمودن  دو آزمون دیگر در ولایات هرات و کابل، شامل این کور شش ماهه خواهند شد.