آرشیف

2015-8-26

جام غور

۱۷۷ پروژه انکشافی در ولایت غور به بهره برداری رسید

چهارشنبه ۴ سنبله ۱۳۹۴ برابر با ۲۶ اگست ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
۱۷۷ پروژه مختلف به هزینه نزدیک به (۹۸۲) ملیون افغانی از بودجه برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات در ۶ ولسوالی ولایت غور تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
در خبرنامه ی که از ریاست احیاء و انکشاف دهات به رسانه ها رسیده، نگاشته است: این پروژه ها در سکتور های زراعت، آبرسانی، زیربنایی و ترانسپورتی در ولسوالی های شهرک، تولک، ساغر، دولتیار، چهارسده و دولینه اعمار و به بهره برداری رسیده است.
خبرنامه می افزاید که از این پروژه ها به گونه مستقیم (۸۶۸۹۱) فامیل مستفید گردیده اند.
قابل ذکر است که این پروژه ها شامل اعمار کانالهای آبیاری، ذخایر آب آشامیدنی صحی، بندهای آبگردان، دیوار های محافظوی، پلچکها، دیوار های استنادی، معابر سطحی و دیوارهای گبیونی، برق های آبی کوچک، مراکز اجتماعی و اعمار چشمه های آبیاری میباشد.

۱۷۷ پروژه انکشافی در ولایت غور به بهره برداری رسید

۱۷۷ پروژه انکشافی در ولایت غور به بهره برداری رسید

۱۷۷ پروژه انکشافی در ولایت غور به بهره برداری رسید