آرشیف

2019-1-31

جام غور

۱۵۰۰ تن در مسابقه عقاید و احکام اسلامی شرکت نمودند

مسوولان ریاست ارشاد، حج و اوقاف غور می گویند که مسابقه عقاید و احکام اسلامی را به هدف رشد ارزشهای اسلامی، تشویق جوانان، اشتراک مردم در چنین مسابقات و بلند بردن سطح آگاهی شهروندان برگزار نموده است.
 
مولوی رمضان آخندزاده، رئیس ارشاد، حج و اوقات غور می‌گوید از جمع ۱۵۰۰ تن اشتراک کنندگان، ۱۵۰ تن آنان را زنان تشکیل میداد.
به گفته مسوولان این اداره، قرار است به زودی نتایج این مسابقه اعلان شود و برای برندگان چند مقام نخست، جوایز نیز توزیع گردد.
این درحالی است که چند روز قبل نیز یک‌مسابقه بزرگ دینی و علمی از سوی انجمن امام محمد غزالی در فیروزکوه برگزار شده بود.
 
چهارشنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۷ برابر است با ۳۰ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور