آرشیف

2015-2-18

جام غور

۱۲۴ پروژه انکشافی در غور به بهره برداری رسید

چهار شنبه 29 دلو 1393 برابر با 18 فبروری 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

۱۲۴ پروژه انکشافی به هزینه (۱۴۵۴۰۲۰۰۰) افغانی از بودجه برنامه همبستگی ملی در پنج ولسوالی ولایت غور تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گویند که این پروژه ها شامل احداث سرک های روستاها، ساخت پلچک ها، دیوار های محافظوی، اعمار ساختمان چشمه ها، کانال های آبیاری، سربند های آبگردان، شبکه های آبیاری و آبرسانی، ترناب ها، ذخایر آب زراعتی، حفاری چاه های نیمه عمیق، اعمار مبرز ها و اعمار ساختمان برق های آبی کوچک میباشد.
تاج محمد زلال رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گوید که این تعداد پروژه ها در ولسوالی های دولتیار، تولک، ساغر، چهارسده و دولتیار تکمیل گردیده که (۱۶۱۰۸) فامیل از آن مستفید شدند.
گلزمان نائب مسوول برنامه همبستگی ملی در ولایت غور می گوید که از آغاز فعالیت های این برنامه تا اکنون ۳۰۵۰ پروژه ه در سکتور های مختلف به هزینه (۲۲۶۷۷۳۲۸۲۴) افغانی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
 

۱۲۴ پروژه انکشافی در غور به بهره برداری رسید

۱۲۴ پروژه انکشافی در غور به بهره برداری رسید