آرشیف

2015-12-28

جام غور

یک گروپ 89 نفری مخالفان مسلح در غور به پروسه صلح پیوستند

یکشنبه 6 جدی 1394 برابر است با 27 دسامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

یک گروپ 89 نفری مخالفان مسلح دولت تحت قوماندانی ملا عارف که در منطقه سیاه چوب ولسوالی دولینه ولایت غور فعالیت داشتند، از جنگ دست کشیده و به پروسه صلح پیوستند.
این گروپ 80 میل اسلحه مختلف النوع به شمول کلاشینکوف، ماشیندار و 55 حلقه ماین را نیز به پروسه صلح تسلیم دادند.
ملا عارف قوماندان این گروپ می گوید که آنان به دلیل عدم توجه دولت در ارتباط به مشکلات امنیتی و حقوقی آنان، با طالبان یکجا شده بودند.
وی از دولت خواست تا در مناطق شان که طی چند سال اخیر هیچ نوع پروژه عملی نگردیده، در تطبیق پروژه های عام المنفعه توجه نمایند.
غلام ناصر خاضع والی جدید غور در محفل پیوستن آنها از تمامی مخالفان دولت خواست تا اسلحه شان را بر زمین گذاشته و به زندگی عادی برگردند.
از آغاز پروسه صلح تا حال 660 فرد مسلح در قالب 35 گروپ با صد ها میل اصلحه در ولایت غور به پروسه صلح پیوستند.