آرشیف

2023-1-24

جام غور

یک کارمند و یک خبرنگار تلویزیون ملی در غور از بند طالبان آزاد شدند

منابع محلی در ولایت غور می‌گویند که یک کارمند و یک خبرنگار تلویزیون ملی در این ولایت، پس از ۱۸ روز بازداشت، از بند طالبان آزاد شده‌اند.

منابع روز دوشنبه، ۳ دلو، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند که عبدالغفور عباسی، مدیر اداری و جهان‌داد حکیمی، خبرنگار تلویزیون ملی در غور، پس از ۱۸ روز بازداشت، از بند طالبان آزاد شده‌اند.

طالبان این دو تن را به اتهام جعل اسناد بازداشت و برای آنان ۱۸ روز حکم حبس داده بودند که پس از سپری کردن مدت حبس آزاد شده‌اند.

از جانبی، منابع می‌افزایند که لیلا نایل، یک تن از خبرنگاران دیگر رادیو تلویزیون ملی در غور، هنوز در بند طالبان است و این گروه برای او دو ماه حبس تعیین کرده‌اند.

منابع افزوده‌اند که لیلا نایل متهم اصلی این قضیه می‌باشد.

گفتنی است که با روی‌ کار آمدن طالبان در افغانستان، آنان همواره دست به بازداشت و شکنجه خبرنگاران به اتهام‌های مختلف زده‌اند.