آرشیف

2015-9-8

جام غور

یک کارمند دولت به اختلاس ۳۵ ملیون افغانی و همکاری با مخالفان دولت بازداشت شد

سه شنبه ۱۷ سنبله ۱۳۹۴ برابر است با ۸ سپتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

 محمد اقبال کارمند فواید عامه غور به جرم اختلاس ۳۵ ملیون افغانی و همکاری با مخالفان دولت از سوی امنیت ملی آن ولایت باز داشت گردید.
در خبرنامه که از سوی ریاست امنیت ملی غور به رسانه ها فرستاده شده، آمده است، محمد اقبال کارمند فواید عامه غور به جرم اختلاس ۳۵ ملیون افغانی و همکاری با مخالفان دولت از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شد.
در خبر نامه امده است که، از منزل محمد اقبال ابزار جنگی نیز بدست آمده است.
جزیات بیشتر در این مورد ارایه نشده است.
از سوی هم، خبر های نا تائید شده حاکیست که بنابر اختلافات قومی علیه محمد اقبال دسیسه سازی شده و به زودی بی گناهی وی روشن خواهد شد.