آرشیف

2019-1-22

جام غور

یک نهاد تعلیمی وافراد دارای معلولیت در غور از کمک های موسسه خیریه جام غور مستفید شدند.

موسسه خیریه جام غور قبل از ظهر امروز بنابر در خواست ریاست های معارف وصحت عامه این ولایت برای لیسه سلطان شهاب الدین غوری در فیروزکوه وشماری از افراد دارای معلولیت کمک کرد.
 
حمیدالله ژواک،  مسئول موسسه خیریه جام غور در فیروزکوه به رادیو سرحد می گوید که این موسسه خیریه ده پایه کمپیوتر لب تاپ ودکستاپ به شمول میز، چوکی،  کتابچه ومواد صحی را  به اداره این مکتب کمک کرده است.
 
به بیان آقای ژواک، در کنار این کمک ها ده عراده ویلچیر که افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کنند نیز به اداره ‌ی شهدا ومعلولین غور سپرده شده  تا این اداره به افراد دارای معلولیت توزیع کند.
 
آقای ژواک می گوید که روند کمک رسانی به نهادها وافراد نیاز مند ازسوی موسسه خیریه جام غور در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
 
ازسوی دیگر محمد احمدی، آمر لیسه سلطان شهاب الدین غوری هنگام دریافت این کمک ها، از موسسه خیریه جام غور قدر دانی کرده واین کمک هارا در آموزش بهتر شاگردان این مکتب مفید خواند.
 
آقای احمدی می گوید که این کمک ها می تواند شاگردان این مکتب را در کسب آموزش  به ویژه آموزش کمیپوتر که در گذشته دراختیار نداشتند یاری بیشتر رساند.
 
ازسوی هم گل احمد رستمی، آمر شهدا ومعلولین غور نیز ضمن استقبال از کمک های این موسسه برای افراد دارای معلولیت خواستار توجه بیشتر در حل مشکلات وکمک به این افراد ازسوی این موسسه خیریه شد.
 
گفتنی‌ست که موسسه خیریه جام غور از ده سال به اینسو در بخش های مختلف نهادهای های گوناگون را  دراین ولایت کمک کرده است.
 
گزارش : احمدشاه موحد
شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷