آرشیف

2020-2-25

جام غور

یک مورد مشکوک ابتلا به کرونا در ولایت غور غور

جمعه‌گل یعقوبی، رئیس صحت عامه ولایت غور امروز سه‌شنبه (۶ حوت) به رادیو آزادی گفت که یک فرد مشکوک ابتلا به کرونا شناسایی شده است.

به گفته او، این فرد چندی پیش از شهر قم کشور ایران به غور آمده و نشانه‌های مشکوک ابتلا به کرونا دارد. آقای یعقوبی افزود که او در بخش ویژه شفاخانه تحت نظر داکتران است.

رئیس صحت عامه غور گفت: “یک مریض صرفه و تب دارد که چندی پیش از ایران آمده و در شفاخانه است. مریضی او هنوز تثبیت نشده و در وارد ویژه بستری است. وضعیت عمومی او فعلاً خوب است.”

به گفته رئیس صحت عامه غور، نمونه خون او برای تشخیص به کابل فرستاده خواهد می‌شود.