آرشیف

2017-11-10

جام غور

یک ماین ریموت کنترولی در پوزه لیچ انفجار کرد

یک ماین ریموت کنترولی در قریه پوزه لیچ، 5 کیلومتری شرق فیروزکوه مرکز ولایت غور، منفجر شد.
این انفجار زمانی رخ داد که موتر رنجر پولیس از این مسیر عبور میکرد. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است.
دو نفر موترسایکل سوار به اتهام جاسازی وانفجار این ماین توسط پولیس دستگیر شدند.
ساحه انفجار توسط پولیس محاصره است و اجازه رفت و آمد به عابری نیز داده نمیشود.

جمعه ۱۹ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۹ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور