آرشیف

2015-7-23

جام غور

یک عضو ارشد طالبان چهارسده در فاریاب دستگیر شد

چهارشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۴ برابر است با ۲۲ جولای ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

حاجی نبی فرزند حاجی عبدالملوک باشنده منطقه بردیز ولسوالی چهارسده که مسوول مالی طالبان در ولایت های غور، بادغیس، فاریاب و سرپل بود، توسط پولیس ملی فاریاب دستگیر شد.
محمد زمان عظیمی آمر امنیت قوماندانی امنیه غور با تائید این خبر میگوید که حاجی نبی در ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب دستگیر گردیده و فعلا تحت بازجویی نیروهای امنیتی غور قرار دارد. 
آمر امنیت قوماندانی امنیه غور گفت، حاجی نبی که از پاکستان وارد ولایت فاریاب میشد، از سوی پولیس آن ولایت دستگیر و به نیروهای امنیتی ولایت غور تسلیم داده اند که در حال حاضر تحت باز جویی آنان قرار دارد.
منبع گفت، این شخص در درگیری های ولسوالی چهارسده سهم فعال داشته و دستگیری وی باعث امنیت در منطقه خواهد شد.