آرشیف

2015-10-7

جام غور

یک طفل 8 ماهه در بندباین فیروزکوه یافت شد

سه شنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۴ برابر است به ۶ اکتوبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

 ملا محمد یاسین آخوندزاده باشنده جر زرد قلعه سرسنگ فیروزکوه می گوید که این طفل در کنار سرک یافت شده است.
وی گفت، در صورت گفتن نشانی، طفل را به والدین اش در محکمه تسلیم خواهد کرد.
ملا محمد یاسین آخندزاده می گوید که طفل به احتمال زیاد از موترسایکل افتاده است. 
وی گفت، قبل ازین نیز اطفال در این مسیر یافت شده که بیشتر شان از بی توجهی والدین از موترسایکل ها افتاده بوده که بعدا اجساد آنان یافت شده بود.