آرشیف

2016-8-24

جام غور

یک شهروند غزنی در غور ربوده شد

مقام های اداره محلی غور می گویند که یک شهروند غزنی در ولسوالی دولتیار ولایت غور از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده و با گذشت 10 ساعت از وی هیچ اطلاعی در دست نیست.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت، این فرد میخواست از غور به کابل برود که در مسیر راه در منطقه کوتل شینیه توسط افراد مسلح ناشناس از موتر پائین و بطرف قریه مدرسه فیروزکوه منتقل شده است.
آقای خطیبی می گوید که تلاش برای آزاد کردن این فرد ادامه دارد.
قبل از این نیز چند تن از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در ولسوالی دولتیار آن ولایت از سوی طالبان ربوده شده بود که بعد از چند مدت در مقابل پول آزاد شدند.
 
۳ سنبله ۱۳۹۵ برابر است با ۲۴ اگست 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور