آرشیف

2021-10-16

جام غور

یک سناتور اسبق و عضو شورای ولایتی غور در کمین افراد مسلح ناشناس در غور کشته شد
منابع در ولسوالی دولتیار ولایت غور می‌گویند که این روی‌داد پس از چاشت روز پنجشنبه رخ داده است.
مولوی نجیب‌الله، ولسوال دولتیار می‌گوید، افراد مسلح ناشناس معاون احمدخان، عضو پیشین مجلس سنا و شورای ولایتی غور و برادرزاده‌اش را زمانی به گلوله بستند که در حال رفتن از مرکز ولسوالی به سمت منطقۀشان بودند.
ولسوال دولتیار از آغاز بررسی‌ها در این باره خبر می‌دهد. هنوز علت و انگیزۀ این روی‌داد روشن نشده و گروهی هم مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.
معاون احمدخان، سناتور اسبق و عضو پیشین شورای ولایتی غور و از بزرگان ولسوالی دولتیار ولایت غور بود، وی در بخش معارف و بازسازی منطقه نقش مهمی داشت.