آرشیف

2017-10-3

جام غور

یک سارق همراه با پنج عراده موتر سایکل در شهر فیروزکوه ازسوی پولیس بازداشت شد.

مقامات امنیتی غور می گویند که نیروهای کشفی آنان بامداد امروز پنج عراده موتر سایکل سرقت شده را از یک خانه در روستایی "بهاری" مربوط فیروزکوه همراه با یک تن گرفتار کرده اند.

محمداقبال نظامی، سخنگوی پولیس غور به رادیوسرحدمی گوید که این باند سارقین شامل یک پدر و دو پسر می باشد.

به بیان آقای نظامی، پیش ازاین هم، این افراد به دلیل سرقت اموال و موترسایکل های مردم بازداشت و حبس شده بودند.

اوگفته که اکنون هم پدر وی همراه با یک برادرش به دلیل سرقت وسایل مردم در حبس به سر می برند. به گفته وی، آنان دوسیه این فرد را به دادسانی فرستاده اند.

پیش از این هم باشنده گان غور از افزایش سرقت ها در داخل شهر ابراز نگرانی کرده بودند.

این باشنده گان می گویند که بیشتر سرقت ها را دراین ولایت افراد معتاد انجام می دهند.

به گفته این باشنده گان، سارقین با استفاده از فرصت خود را به منازل و مساجد انداخته و تمام ودارو ندار شان را به غارت می برند.
 
سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۳ اکتوبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور