آرشیف

2015-10-17

جام غور

یک زن در ولایت غور با خوردن مرگ موش به زندگی اش پایان داد

شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۴ برابر است با ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۵ 
نویدالله پژواک 
وبسایت جام غور

یک زن در شهر فیروزکوه،.مرکز ولایت غور به دلیل خشونت های فامیلی با خوردن مرگ موش به زندگی اش پایان داد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که این زن با خوردن مرگ موش بعد از 24 ساعت در شفاخانه ولایتی غور جان داد.
آقای خطیبی به بخش خبر وبسایت جام غور گفت که این رویداد ناشی از خشونت خانوادگی بوده و تحقیقات پولیس در این مورد جریان دارد.
خشونت علیه زنان در ولایت غور نسبت به چند سال گذشته در رسانه ها انعکاس بیشتری یافته است که مسوولان اداره محلی افزایش این خشونت ها را پوشش دادن این رویداد ها توسط رسانه ها عنوان میکنند.
این مسوولان می گویند که قبل ازین نیز خشونت ها علیه زنان در این ولایت یک امر عادی بود اما بنابر عدم انعکاس آن تصور میشد که این نوع رویداد ها کمتر واقع میشود.