آرشیف

2022-1-10

جام غور

یک زن در غور شوهرش را کُشت
مقامات امنیتی غور با تایید این خبر می گویند که این رویداد شب گذشته در ولسوالی ساغر این ولایت اتفاق افتاده است.
عبدالرحمن بدری، آمر مطبوعات فرماندهی امنیه غور می گوید، این مرد توسط خانمش و با استفاده از مواد سمی به قتل رسیده است.
موصوف گفت: « یک نفر به نام جلاالدین ولد محمد شب گذشته توسط خانم خود در ولسوالی ساغر به قتل رسیده است، خانم این شخص مواد سمی را به شوهرش خورانده بود.»
آقای بدری افزود، در پیوند به این قتل، خانم فرد کشته بازداشت شده و تحت نظارت قرار دارد.
به گفته مقامات امنیتی غورعلت و انگیزه این قتل تا هنوز مشخص نشده است.
این نخستین قتل یک مرد به دست خانمش است که پس از تسلط امارت اسلامی در ولایت غور اتفاق افتاده است.