آرشیف

2015-6-3

جام غور

یک زن باردار در ولایت غور توسط برادر شوهرش کشته شد

<div 13="" 1394="" 3="" dir="rtl" div="" id="cke_bm_131S" span="" justify;"="" style="text-align: justify;">

چهارشنبه 13 جوزا 1394 برابر است با 3 جون 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

بی بی گل 35 ساله که طفل 6 ماهه را نیز در بطن داشت، توسط برادر شوهرش با ضرب کرند کشته شد.
مسوولان اداره محلی غور می گویند که این رویداد روز دوشنبه گذشته (11 جوزا) در قریه زی نوروز ولسوالی تیوره ولایت غور به وقوع پیوست.
عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که بی بی گل به حالت زخمی به شفاخانه انتقال شده بود که بعد از 12 ساعت کوما، جان داد. منبع می گوید، که گل محمد برادر شوهر بی بی گل (قاتل) توسط پولیس دستگیر شده و اکنون تحت بازپرسی قرار دارد.
آقای خطیبی می گوید که گل محمد تکلیف عصبی داشت.