آرشیف

2016-9-24

جام غور

یک زندانی در غور که به 15 سال حبس محکوم شده بود، خود کشی کرد

یک زندانی در زندان فیروزکوه، مرکز ولایت غور، که از سوی محکمه به 15 سال حبس محکوم شده بود، خودکشی کرد.
این زندانی عبدالظاهر نام داشت و باشنده منطقه غلمین مربوط فیروزکوه بود.
داکتران شفاخانه ولایتی غور می گویند که جسد وی به آن شفاخانه منتقل شده است.
یک منبع امنیتی که خواست نامش فاش نشود به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، عبدالظاهر به تازگی از سوی محکمه در ولایت غور به 15 سال حبس محکوم شده بود و شام روز یکشنبه در اتاقش با استفاده از دستمال گردن خود را حلق آویز و به زندگی اش پایان داد.