آرشیف

2018-7-9

جام غور

یک دختر 17 ساله در غور به دلیل خشونت خانوادگی حود را حلق آویز کرد

مژگان دختری 17 ساله در ولسوالی ساغر ولایت غور به دلیل خشونت خانوادگی خود را حلق آویز نمود و به زندگی اش نقطه پایان گذاشت.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور با تایید این خبر گفته است که موضوع زیر پیگرد پولیس آن ولسوالی قرار دارد.
نهاد های دفاع از حقوق زنان در غور گفته اند که خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته و اداره محلی نیز در شناسایی و پیگرد عاملان خشونت ها کم کاری میکند.
 
دوشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ برابر است با ۹ جولای ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور