آرشیف

2016-1-13

جام غور

یک دختر ده ساله در فیروزکوه خود را حلق آویز کرد

چهارشنبه 23 جدی 1394 برابر است با 13 جنوری 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
گل ماه، ده ساله باشنده شهرک مهاجرین شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، بعد از ظهر روز چهارشنبه خود را حلق آویز کرد و به زندگی اش خاتمه داد.
محمد زمان عظیمی آمر امنیت قوماندان امنیه غور در گفتگو با بخش خبر وبسایت بین المللی جام غور گفت:" گرچه تا حال علت خودکشی روشن نیست، اما بررسی های اولیه نشان میدهند که چالش های فراوانی چون فقر اقتصادی، ازدواج اجباری و زندانی بودن پدرش، وی را وادار ساخته تا خودکشی نماید".
آقای عظیمی می گوید که پولیس جنایی در این مورد تحقیقات را آغاز کرده است و بعدا روشن خواهد شد که این دختر بنابر کدام دلیل دست به خودکشی زده است.
به نقل از رسانه های محلی در فیروزکوه، سال گذشته خواهر گل ماه که 18 سال عمر داشت، به دلیل خشونت های خانوادگی خودکشی نموده بود.