آرشیف

2006-6-9

جام غور

یک داکتر در مربوطات ولایت غور به شهادت رسید

یک داکتر در مربوطات ولایت غور به شهادت رسید
 دوشنبه 2 اسد 1385 برابر با 24 جولای 2006
دیروز یکشنبه ساعت 16.20 بعد از ظهر به وقت محلی یک تن ار کارمندان صحی مؤسسۀ ورد ویجن همراه با راننده اش در منطقۀ گل چشمۀ ولسوالی چهار سدۀ ولایت غور از طرف افراد مسلح نا شناس به شهادت رسید.این کار مند صحی داکتر عبدالظاهر وردکی میباشد که از طریق مؤسسۀ ورد ویجن ادویه ولوازم صحی کلینیک چهارسده را انتقال میداد که متأسفانه در مسیر راه  از طرف دشمنان انسانیت واسلامیت مظلومانه به شهادت رسید ولایت غور از جمله ولایات است که شدیدا به کمک های صحی وانسانی مؤسسات نیاز مند است وقتل یک داکتر در چنین ولایت محروم ونیار مند درست یک فاجعۀ بشری بحساب میآید.تعقیب ودستگیری مر تکبین این جنایت بشری وظیفه ایمانی ووجدانی مرد وزن غوری است
.
قوماندان امنیه ولایت غور از عموم ولسوالی ها دیدن مینماید.
 شنبه 31 سرطان 1385
طبق راپور های واصله از ولایت غور جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور جهت بررسی اوضاع امنیتی مناطق ولایت غور و جلب حمایت اهالی در جهت مبارزه با دهشت افگنی و تامین امنیت به ولسوالی های ولایت غور سفر نمود.
وی بعد از دیدار ولسوالی های دولینه، شهرک، تولک و ساغر بعد از ظهر امروز شنبه 22 جولای 2006 از مسیر پایحصار وارد ولسوالی تیوره شد که مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. موصوف بعد از دیدار عازم ولسوالی پسابند میشود. ولسوالی تیوره وپسابند به ولایات نام آرام جنوب کشور چون هلمند، فراه و ارزگان مرز دارد
.
یک زن در مربوطات ولسوالی دولینه ولایت غور به قتل رسید 
21 جولای 2006 برابر با 29 سرطان 1385 
طبق راپور های واصله از ولسوالی شهرک روزجمعه عبدالکریم نام از قریه برخول ولسوالی دولینه ولایت غور زن خود را با آتش  سوزانده و آنرا به قتل رساند.
نارضایتی وعدم موافقت زن و شوهر دلیل این حادثه وانمود شده است. ولایت غور یکی از ولایات است که زنان دران از حقوق ابتدائی خود محروم مانده طور مستمر مورد تحقیق و توهین قرار میگرند و این حادثه یکی از نمونه های مرد سالاری در ولایت غور بحساب می رود
.
١٦تن مخالف مسلح به دولت پيوست 
آژانس خبرى پژواک ، ٢٩سرطان
١٦ تن ازمخالفین مسلح دولت به شمول  دو قوماندان مشهور زمان حاکميت طالبان درولایت فراه با يکمقدار سلاح ومهمات به پروسه تحکیم صلح پیوستنددرمیان این افراد، ريیس ��خنیک قوماندانی قول اردوى نمبر٤ هرات درزمان حکومت طالبان و یک قوماندانان مشهور ديگراین گروه که درکمربند صفحات شمال وظيفه داشت    درجریان هفته جاری  به دولت پيوسته اند. حضرت محمد شریف مجددی ريیس کمیسیون تحکیم صلح درولايت هرات ،مربوط حوزه غرب کشور با بیان این مطلب،علت افشا نکردن نام افراد تسلیم شده را ملحوظات امنیتی خوانده و به آژانس خبرى پژواک گفت که این عده مخالفین درپی تلاش های مشترک بزرگان ومردم منطقه، حمایت خود را از دولت اعلام داشته اند .  مجددى، سلاح ومهمات تحویل داده شده را دو پايه ماشیندار صد تیر، يک پايه  پپشه ،یک ضرب توپ ٨٢ ملی متری با ١٤ فیر مرمى آن ،چهار میل يک تیر،٢٥ عدد نارنجک ودو صندوق مرمی مختلف النوع  خواند. به گفته  وى، این عده هدف ازپیوستن خود به پروسه تحکیم صلح را جلوگیری از ادامه کشتن افراد بیگناه وتخریب و ویرانی بیشتر کشوراعلام نموده اند وتعهد سپردند تا دیگرمخالفین را نیزتشویق به صلح وآرامش نمایند.  ريیسکمیسیون تحکیم صلح درحوزه غرب اظهار داشت که ازآغاز پروسه کميسيون تحکيم صلح درسال گذشته تا حال ، حدود ٣٣٠ تن ازمخالفين در حوزۀ غرب( هرات،فراه، غور و بادغيس)  به اين کميسيون پيوسته اندبه گفتۀ نامبرده، ماه گذشته نیز شصت تن به شمول دو قوماندان مشهور طالبان با شصت میل سلاح درحوزه غرب حمایت خود رااز دولت مرکزی اعلام داشتندطبق معلومات ارایه شده از سوی اين کمیسیون ،آنها از پیوستن تمامی مخالفین که به جنایت جنگی واعمال خلاف متهم نباشد به صفوف دولت استقبال میکنند وحتی برای این افراد تضمین های امنیتی ومشوق های چون نمرات زمین درنظر گرفته شده است .قرار معلومات مسؤولين کميسيون تحکيم صلح افغانستان به رياست حضرت صبغت الله مجددى ، تا حال حدود ١٥٠٠ تن از مخالفين دولت به شمول قوماندانان طالبان و حزب اسلامى به اين کميسيون پيوسته اند
.
٢٥ هزارتُن گندم در مناطق متاءثر از خشکسالى کشورجابجا خواهدشد
 آژانس خبرى پژواک، ٢٦ سرطان
از طريق پروگرام غذايى جهان WFP  تا زمستان آينده ، ٢٥ هزار تُن گندم درمناطق دوردست و آسيب پذير از خشکسالى جابجا خواهد شد .  چارلس وينست Charles Vainest  نمايندۀ و رئيس پروگرام غذايى جهان ، بتاريخ ٢٦ سرطان دريک کنفرانس خبرى گفت که،غرض نيازمندى افراديکه با خطر احتمالى کمبود مواد غذايى  مواجه هستندکه تا هنوز٢٠ هزار تُن مواد غذايى ديگرکمبود دارد .  وى غور و بادغيس را از جمله ولاياتى  خواند که نسبت به ولايات  ديگر از خشکسالى  زياد متاثر شده اند.  قرار معلومات موصوف ، فعلاً  در مجموع  ٢،٥  ميليون تن  با کمبود غذا مواجه اند .  به گفته وى ، اين افراد ماهانه به ٤٠ هزار تُن مواد غذايى  ضرورت دارند . رئيس پروگرام غذايى جهان افزود که حکومت پلان دارد که در خواستى را به جوامع بين المللى در ارتباط بۀ آسيب ديدگان خشکسالى ارائه نمايد و درخواستى به خاطر کمبود گندم  هم صورت خواهد گرفت که جزء در خواستى حکومت افغانستان  خواهد بود . به قول موصوف،آنها کوشش خواهندکرد تا در قدم اول به ولايات دوردست که  درموسم سرما رسيدگى به آن مشکل است ، مواد غذايى ارسال نمايند .  وى گفت که  شمارى از مناطق جنوب ، جنوب شرق ،غرب و بعضى ساحات للمى درشمال شرق   از نبود آب متاءثر شده اند . نامبرده افزود که  تيم هاى پروگرام غذايى جهان در اطراف کشور در هماهنگى با واليان  کا رمى کنند، تانيازمندى ها را اولويت بندى و معلوم کنند که کدام مناطق در قدم اول نياز به کمک دارند . همچنان در اين کنفرانس ، سرج ورينوSirge Verniau نمايندۀ  FAO(سازمان خوراک و زراعت ملل متحد) گفت که قبلا  ً آنهادر افغانستان  پيش بينى توليد ٤،٤ ميليون تُن گندم  را نموده بودند، اما نظر به کمبود آب  اين رقم به  ٣،٧ ميليون تُن تنزيل کرد .  به گفته موصوف ،دهاقين بخشى از محصول  خودرا براى مصرف  غذايى وبخشى  آنرا براى تخم بذرى  استفاده مى کنند،اما بعضى اوقات بنا برضرورت آنها تخم را نيز مصرف مى کنند. موصوف افزود که  آنها غرض رسانيدن گندم به همچو دهاقين کوشش خواهندکرد تا آنها از مصرف تخم جلوگيرى کنند وآنرا به مصرف نرسانند
 .
 والی ولایت غور از بی توجهی وزارت خانه ها به آن ولایت شکایت کرد.
  یکشنبه 25 سرطان 1385 برابر با 16 جولای 2006
شاه عبدالأحد افضلی والی ولایت غور از پیامد های خشکسالی در ان ولایت اظهار نگرانی نموده مقامات دولت در کابل را نسبت به غور بی توجه خواند او طور نمونه از کمک های ناچیز وزارت زراعت یاد آوری نموده گفت در حالیکه هشتاد در صد اهالی ولایت غور به شغل زراعت ومالداری مصروف اند هیچنوع نوع کمک جهت بهبود زراعت درین ولایت صورت نگرفته وی علاوه نمود غور با داشتن دریا های چون مرغاب هریرود وفراه رود هیچ استفاده ازین آب ها کرده نمیتواند فعلا ریاست زراعت ولایت غور دوعراده تراکتور دارد که از ریاست زراعت هرات  به وی کمک شده .یکی آن کار نمیکند .و اما وزارت زراعت هیچنوع همکاری نکرده است
… 
پنج فرد مسلح به اتهام اختطاف دو طفل دستگير گرديد
 چغچران آژانس خبرى پژواک ، ٢١سرطان
پنج تن مسلح به اتهام اختطاف دو طفل در ولسوالى پسابند ولايت غور دستگير و اطفال به خانواده هاى  شان سپرده شد. جنرال شاه جهان نورى قوماندان امنيه ولايت غور به آژانس خبرى پژواک اظهار داشت که اين افراد باشنده ولايت هلمند بودند که   عوض محمد ١٢ ساله و توريالى ١٠ ساله را از کوچى هاى ولسوالى پسابند اختطاف نموده  و ميخواستند آنها را به سوى هلمند  انتقال بدهند که روز گذشته ، توسط پوليس دستگير شدند. جنرال نورى افزود که  اختطاف کننده گان ، مسلح با چند ميل تفنگ يازده تکه و تفنگچه پاکستانى  بودند و ميخواستند اين دوطفل  را  در يک عراده موتر باى فور قاچاق  نمايند که سلاح ها و موتر نيز بدست پوليس افتاده  و اطفال به خانواده هاى شان تسليم داده شده است. قوماندان امنيه غور  ادعا کرد که رباينده گان اعتراف نموده اند که دو طفل ياد شده را به هلمند ميبردند، ولى احتمال داشت که اطفال را به خارج قاچاق نمايند. نورى  علاوه  کرد که اين اولين واقعۀ اختطاف در ولايت غور است . در هرات همسايه ولايت غور نيز اطفال اختطاف ميشوند که به گفتۀ سيد حسين انورى والى هرات ، پوليس يک هفته قبل  دو تن را به اتهام اختطاف يک طفل درمنطقه پل پشتون ولسوالی انجيل اين ولايت  با دو عراده موتر ويک ميل تفنگچه  دستگير نمود .  به گفته انوری ، اين افراد دو ماه قبل ، فايق ٤ ساله باشنده ناحيه پنجم شهر هرات را اختطاف نموده ودربدل رهايی وی ، خواست��ر پرداخت ١٥٠ هزار دالر  از فاميلش گرديده بودند
 
مکتب متوسطه مناک ولسوالی ساغر تخریب گردید.
پنجشنبه 22 سرطان 1385 برابر با 13 جولای 2006
افراد مسلح ناشناس که از تبار خفاشان تاریک دل وشب تاز اند شب 21 سر طان  مکتب متوسطۀ مناک ولسوالی ساغر ولایت غور را به آتش کشیده این کانون علم ومعرفت را به خاک یکسان کردند. مکتب مناک بعد ازلیسۀ شیخ محمد ساغری از مکاتب تاریخی ومؤثر ساغر بحساب میرفت که آتش جهل بنیادش را بخاک یکسان نمودند. هرچند عاملین قضیه معلوم نیست اما تخریب مکتب محل آموزش وپرورش  میرساند که عاملین این قضیه دشمنان علم معرفت و انسانیت اند.  جستجو ورد یابی عاملین این جنایت نا بخشودنی از طرف همه اهالی منطقه ادامه دارد.
 
ساکنين کمپ شيدايى هرات حاضر به تخليه آن نيستند
آژانس خبرى پژواک،٢٠ سرطان   
مسؤولين ولايت هرات به بيجا شده گان کمپ شيدايى دو روز ديگر وقت داده اند تاکمپ را تخليه کنند،اما آنان اصراردارند که  تا دَم مرگ حاضر به ترک کمپ نخواهند بود . حدود ١٥٠٠ خانواده از ولايات غور، بادغيس و فارياب به علل جنگها و خشکسالى  از ده سال بدينسودرکمپ شيدايى واقع در١٥ کيلومترى شرق شهر هرات زيست دارند. شاه محمد مُحق رئس عودت مهاجرين ولايت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که  طبق تقاهم هيئت رياست عودت مهاجرين با بيجا شده گان ، قرار بود آنها تا ماه حمل سال جارى به طور داوطلبانه به ولايات شان برگردنداما آنها حاضر به برگشت نگرديدند تا آنکه اين مدت الى تاريخ ٢٢ سرطان تمديد شده است که  در غير آن، منازل شان توسط بلدوزر ويران و به زور  اخراج خواهند شد .محق افزود  که براى ساکنين کمپ   ابلاغ شده است که  کميسارى عالى ملل متحد   UNHCR  آنها را مجانى به ولايات شان انتقال مى  دهد و دولت يک يک نمره زمين   براى شان درمناطق شان  توزيع مى نمايد، اما  آنها حال حاضر بر برگشت  نمى  باشند.  رئيس عودت مهاجرين ولايت هرات  علاوه کرد که کمپ ملکيت دولت بوده وکمکهاى موسسات بين المللى نيزقطع  مى  باشد، بيجا شده گان مجبور اند که منطقه را تخليه نمايند . به گفتۀ وى، درجريان امسال دو هزار فاميل از طريق رياست عودت مهاجرين هرات و کمک کميسارى عالى ملل متحد به ولايات شان مجانى انتقال شده اند.
همچنان همايون عزيزى رئيس شوراى ولايتى هرات مى  گويد که  ساکنين کمپ با آنها وعده نموده بودند که به طور داوطلبانه به ولايات شان بر مى گردند، ولى حالا حاضر به برگشت نيستند. عزيزى گفت که  امنيت در ولايات  اين بيجا شده گان   حکمفرما بوده  و بايد به مناطق اصلى شان برگردند. اما ساکين کمپ ، اوضاع فعلى را براى برگشت شان مساعد نمى دانند. گل احمد ٤٥ ساله  باشندۀ اصلى ولايت فارياب  که با يازده عضو فاميلش در اين کمپ مستقر است، گفت : (( اگر کشته هم شويم حاضر به برگشت نيستم چرا که امنيت وجود نداشته و خشکسالى زنده گى مردم را تهديد مى کند.)) وى ادعا کرد که هنوز هم قوماندانان سابق محلى در ولايت فارياب حاکم بوده و مردم را آزار و اذيت مى  کنند. بى بى نور باشندۀ اصلى ولسوالى شهرک ولايت غور که با هفت عضو خانواده اش در اين کمپ زيست دارد، اظهار داشت که خشکسالى در غور نيز سايه افگنده و آنها در آنجا  زمين و خانه ندارند که زنده گى خود را به پيش ببرند. آنها مى  گويند که تا حال  بدون کمکهاى خارجى در کمپ به سر برده و در آينده نيز مى  خواهند با مُزد خود در اينجا زنده گى نمايند. در اوايل بيش از ١٢ هزار خانواده در اين کمپ مسکن گزين بودند. چنين مشکلاتى دامنگير حدود پنجصد فاميل بيجا شدۀ ولايات  غور، بادغيس ، فراه و فارياب درکمپ مسلخ هرات نيز بوده و آنها تا حال حاضر به برگشت به مناطق اصلى شان نمى باشند.  طى سالهاى گذشته  هزاران ساکن اين کمپ به ولايات شان عودت نموده  اند
.
يکتعداد مردم از نا امنى ها در غور شاکى اند
 چغچران آژانس خبرى پژواک ، ٢٠سرطان
در حاليکه مسؤولين امنيتى ولايت غور ادعاى  دست آوردهاى زياد امنيتى را نموده و ميگويند که وضع امنيتى خوب است ،امايکتعداد مردم از بى امنيتى ها شکايت دارند. جنرال شاه جهان نورى قوماندان امنيه ولايت غور به تاريخ ٢٠ سرطان به آژانس خبرى پژواک گفت  که طى عمليات نيروهاى امنيتى در طول هفتۀ جارى ، حدود چهل ميل سلاح مختلف النوع در ولسوالى هاى تولک، ساغر و پسابند از نزد افراد غير مسؤول جمع آورى شده است . وى افزود که يک باشندۀ ولايت خوست بنام نيت با يک ميل کلاشنکوف در چغچران مرکز ولايت غور نيز دستگير گرديده است .جنرال شاه جهان اظهار داشت که در عمليات جداگانه سه تن با  ١٥٠ کيلو گرام ترياک در ولسوالى پسابند و شهر چغچران گرفتار شده اند. قوماندان امنيه ولايت غور، از بدست آمدن يک عراده موتر سراچه در چغچران نيز خبر داده و گفت که افراد مسلح، عبدالظاهر رانندۀ موتر را کشته و فرار نموده اند و پوليس در جستجوى آنهاست . در حاليکه وى با وصف اين وقايع ، اوضاع امنيتى را خوب توصيف مينمايد، اما يکعده مردم غور از نا امنى ها شکايت داشته و خواستار تامين امنيت مطمئن ميباشند. آنها موجوديت سلاح در نزد افراد غير مسؤول را باعث سرقتها و رهزنى ها ميدانند.
سميع الله يکتن از باشنده گان ولسوالى تولک به آژانس خبرى  پژواک گفت که  دولت   درمناطق دور دست  ولايت غور حاکميت نداشته و نمى تواند جلوسرقتها و نا امنى ها را بگيرد . وى مدعى شد که افراد مسلح در روز روشن اموال مسافرين را سرقت نموده و کسى نيست که جلو آنها را بگيرد.  اين درحاليست که  يک کاروان  عراده جات حامل بيش از شصت مسافر و مواد ارتزاقی ، پوشاکه وپول نقدکه از ولسوالی فارسی ولايت هرات وارد  ولسوالى تولک ولايت غور شده بود، به تاريخ ٩ جوزا ، توسط  افراد مسلح  ناشناس متوقف و تمام  اموال وپول نقد شان  بهسرقت برده  شد. همچنان  به تاريخ ٤ جوزا  ولسوال و قاضى ولسوالى شهرک ولايت غور با دو پوليس در کمين افراد مسلح ناشناس کشته شدند که کرام الدين رضا زاده معاون ولايت، اين قتل ها را ناشى از اختلافات  گروهى و شخصى   خوانده بود
 .
والی ولایت غور از سفر لتوانیا عودت نمود. 
یکشنبه 9 جولای 2006 برابر با 19 سرطان 1385
والی ولایت غور که به دعوت سفیر لتوایا با نمایندگان پارلمان ولایت غور عازم کشور لتوانیا گردیده بودند دوروزقبل دوباره به کابل بر گشتند. درین سفر برخی موی سفیدان ونمایندگان ولایت غور در پارلمان چون قاضی عبدالقادر امامی ، مولوی دین محمد ،عظیمی ،قربان محمد ، رقیه نائل، داکتر نوش آفرین شهاب دولتی وسید محسن والی ولایت را همراهی میکردند. حدود سه صد تن ار نیروهای کشور لتوانیا تحت قوماندۀ قوت های بین المللی حافظ صلح وامنیت در چغچران مرکز ولایت غور مصروف خدمت اند
.
پپروژه های همبستگی ملی در ولسوالی های تولک وساغر افتتاح شد.
  06-07-2006  برابر با 16 سرطان 1385
پروژه های همبستگی ملی وزارت انکشاف دهات در ولسوالی های تولک وساغر که توسط مؤسسۀ  CHAتطبق وعملی میگردد  توسط  کرام الدین رضا زاده  معاون ولایت غور وهیئت همراهش افتتاح گردید.
در مراسم افتتاح این پروژه ها که شامل تعمیر مکاتب ،إحداث سر بند های آبی، ومنابع تولید برق وحفر چاه های آب آشامیدنی میباشد علاوه از محترممحمد نادر رحیمی مسئول دفتر CHA رؤسائ ادارات مرکز ولایت غور هریک عید گل عازم رئیس معارف، عبدالعلی مستوفی، عبدالعزیز خارنوال، داکتر محمد قاسم رئیس صحت عامه ،محترم حیدر خان رئیس مخابرات، محمد امین سر پرست ریاست آبیاری وگل زمان نمایندۀ ریاست انکشاف دهات به شمول سید بهرام الدین ودگر وال عبدالله ولسوال وقوماندان امنیه ولسوالی تولک حاضر بودند.
رؤسائی معارف وصحت عامه از مکاتب ومراکز صحی ولسوالی تولک دیدار وکمبودات ونیاز مندی های هارا یاد داشت نمودند.رئیس صحت عامه از تلاش های داکتر عبدالمنان آزادمنش ومحمد نادر رحیمی نمایندۀ مؤسسۀ CHA بخاطر تلاش شان درمورد عرضۀ خدمات صحی به مردم تولک قدر دانی نموده کار ایشان را مثبت ارزیابی نمود
.
هویت مقتول مسیر راه هرات غور مشخص گردید.
 چهار شنبه 15 سرطان 1385 برابر با 5 جولای 2006
طبق گذارش های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور هویت مقتول که یک روز قبل در مسیر راه هرات غور به قتل رسیده بود مشخص شده است.
منابع امنیتی از ولسوالی شهرک تأئید کردند که شخص مقتول را عبدالظاهر نام دارد واز باشندگان ولایت هرات است که توسط دوتن از اقوام هزاره ولایت بامیان به قتل رسیده است  عاملین قضیه موتر لند کروزر عبدالظاهر نام را از هرات طور در بست تا چغچران به کرایه گرفته بودند که در مسیر راه  به چنین عمل شنیع دست زده وموتر مقتول را به طرف هزاره جات بردند طبق راپور ها موتر شب گذشته چهارم جولائی از چغچران به طرف لعل وسر جنگل عبور نموده که تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارد
.
انتقال مواد غذايى به سه ولايت دورافتاده آغازگرديد
 آژانس خبرى پژواک ، ١٢ سرطان
سازمان غذايى جهان (WFP) به تاريخ ١٢ سرطان انتقال ٤٤٠٠ متريک تُن مواد غذايى  را به تاريخ ١٢ سرطان از کابل  به  ولايات بدخشان ، غور و باميان  جهت مساعدت به نيازمندان آغاز نمود . عبادالله عبادى مسؤول نشرات سازمان غذايى جهان ، حين آغاز اين برنامه  درقصبۀ شهر کابل به خبرنگاران گفت  که مواد ياد شده شامل گندم ، برنج ،روغن ، نمک آيودين دارو نخود مى باشد .  به اساس معلومات وى ،اين مواد از کمک سه ميليون دالرى کشور جاپان که يک ماه قبل به سازمان غذايى جهان نموده ، تهيه گرديده است
 .
یک نفر در مسیر راه غور هرات به قتل رسید.
 سه شنبه 4 جولای 2006 برابر با 14 سرطان 1385
طبق راپور های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور جسد یک تن که هویتش تا هنوز معلوم نشده در مسیر شاه راه غور هرات یافت گردیده است.منابع امنیتی در ولسوالی شهرک افزودند . مقتول به ضرب چاقو توسط افراد نا معلوم به قتل رسیده که جسدش در منطقۀ اسکیچک ولسوالی شهرک در کنار سرک انداخته شده.جسد مقتول توسط نیروهای امنیتی به مرکز ولسوالی شهرک انتقال داده شده عملیات تجسسی جهت رد یابی عاملین قضیه ادامه دارد. بعد از قتل ولسوال وقاضی محکمۀ شهرک این دومین قتل است که طی یکماه در مربوطات ولسوالی شهرک رخداده است