آرشیف

2008-6-10

جام غور

یک تن از بزرگان قومی ولایت غور تعدادی سلاح و مهمات را به برنامه دایاگ سپردند

یک تن از بزرگان قومی ولایت غور تعدادی سلاح و مهمات را به برنامه دایاگ سپردند

چهار شنبه 18 جدی 1387 برابر با 7 جنوری 2009

خبرگزاری باختر
یک تن از بزرگان قومی ولسوالی دولینه ولایت غور امروز تعدادی سلاح و مهمات را به برنامه دایاگ سپردند. فضل احد یکتن از بزرگان قومی حین تسلیمی سلاح و مهمات یاد شده گفت: از اینکه ولسوالی دولینه منحیث ولسوالی صلح اعلام گردیده است، بنا" سلاح و مهمات را که برای امنیت خود نگهداری مینمود م به پروسه دایاگ سپردم .به گفته مل پاسوال شمس الدین سرپرست قوماندانی امنیه ولایت غور، سلاح و مهمات متذکره شامل یک میل ماشیندار ار تی دی ، چهار میل یازده تکه ، دومیل شش تکه ، سیزده میل یک تکه ، نه فیر راکت ارپی جی و یک فیر راکت بی ام یک میباشد. سید محمد اقبال منیب والی غور در مراسم تحویل دهی این سلاح و مهمات تطبیق برنامه دایاگ را جز تعهدات دولت درمقابل جامعه جهانی دانسته همکاری مردم بخصوص علما و متنفذین را درجمع اوری سلاح و مهیا سازی ��مینه انکشاف انولایت تقاضا نمود.مسوولین برنامه دایاگ در ولایت غور گفتند از اغاز تطبیق این برنامه انولایت تاکنون یکهزار و سیصد میل سلاح مختلف النوع و 140 تن مهمات جمعاوري گردیده است. والی غور همچنان گفت که پروژه های انکشافی مطابق پیشنهاد مردم دراین ولسوالی عملی میگردد ولسوالی دولینه چندی قبل بحث ولسوالی صلح اعلام گرديد.

 

مردم غور از تدابیر شدید امنیتی در داخل شهر چغچران شاکی اند

چهار شنبه 18 جدی 1387 برابر با 7 جنوری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه مردم شهر چغچران از تشدید تدابیر امنیتی در فصل زمستان شاکی اند. درین اواخر تدابیر امنیتی در شهر چغچران تشدید یافته طوریکه تمام عابرین عادی ومأمورین دولتی در مسیر راه ها از طرف پر سونل امنیتی قوماندانی امنیه مورد تلاشی قرار قرار گرفته واز مسیر های مختلف رهنمائی میشوند تا راهی رفتن را تعقیب نمایند. این در حالیست که در شهر چغچران نه انحار است ونه انفجار ونه هم کدام مأمور امنیتی ویا ملکی تهدید شده است.گزارشگر می افزاید که قوماندان امنیه جدید که به تدابیر امنیتی شهر های بزرگ عادت کرده طور نور مال این کار را در چغچران نیز دنبال میکند ومیگوید این چه شهریست که این قدر ساکت وآرام است نه تظاهرات است نه کار است ونه هم بد امنی.گزارشگر که از ذکر نامش خود داری کرد تقاضا نموده تا از قوماندانی امنیه خواهش  بعمل اید اگر این سختگیری ها بخاطر خود شان نیست بجای جای شهر مسئولیت خودرا در مورد خلع سلاح گروپ های مسلح غیر مسئول در مسیر راه هرات چغچران ومناطق دیگر ایفا نماید که مردم در رفت وآمد بسیار به تکلیف اند. 

 

بند بایان بعد از یک هفته مسدودی مجددآ بروی ترافیک باز شد

سه شنبه 17 جدی 1387 برابر با 6 جنوری 2009

جام غور

گزارش های واصله از ولایت غور حاکی است که بند بایان از یک هفته قبل بدینسو بر روی ترافیک مسدود بوده و مسافرین زیاد آن طرف بند بایان که قصد سفر به ولایت غور را داشتند بند مانده بودند. موسسه سی آر اس به کمک مردم محل توانست دوباره بند بایان را امروز بر روی ترافیک باز کند. قابل به ذکر است که این دومین بار است که از شروع زمستان امسال بند بایان بر روی ترافیک مسدود میشود. 

همچنان گزارش شده است که سرنشینان یک کاماز که معلوم نیست تعداد شان چند نفر بوده است دیشب در بند بایان یخ زده است.

 

بيش ازهفتاد هزار خانواده در حوزه غرب نيازمند کمک اند

آژانس خبرى پژواک

سه شنبه 17 جدی 1387 برابر با 6 جنوری 2009

مسوولين ریاست آماده گى با حوادث حوزۀ غرب، با ابراز نگرانی ازعدم ارسال کمک های غذایی لازم وبه موقع به این حوزه، ميگويند که بیش از هفتاد هزار خانواده، نیاز به دریافت مواد غذایی  دارند. محمد موسی مصباح رئیس اداره آماده گى با حوادث حوزه غرب ميگويد که دولت وعده ارسال حدود ١١ هزار تُن گندم به غور،١٠ هزار تُن به  بادغیس ،٥٩٠٠ تُن به هرات و١٥٧٥ تُن به فراه را نموده است؛ اما این مقدار کمک به هیچ وجه کافی نیست. وی به آژانس خبری پژواک گفت که با وجود فرا رسیدن زمستان وریزش برف سنگین دربیشتر مناطق تا  کنون، مقداربسیارکم کمک های مورد نیازبه شماری از مناطق انتقال گردیده است . مصباح افزود  که بررسی های انجام شده، از وضعیت مردم درمناطق مختلف حوزۀ غرب نشان میدهد که اضافه از بیست هزارخانواده درهرات،بیست هزار خانواده درغور،پانزده هزارخانواده درفراه وبه همین تعداد دربادغیس نیازمند دریافت کمک های غذایی میباشندرئیس اداره آماده گى با حوادث حوزه غرب، نسبت به عواقب این وضعیت هشدار داده، اظهارداشت که تردد وسایط نقلیه دربیشترمناطق به دلیل ریزش برف ،با مشکل مواجه شده وحتی راه ارتباطی شماری ازولسوالی ها مسدود گردیده اند

 عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نيز ميگويد که درصورت عدم انتقال کافی وبه موقع ،کمک های غذایی خطر جدی، حیات صد ها تن ازباشنده گان این ولایت را تهدید میکندوی گفت که غور ازجمله ولایات بسیار آسیب پذیر کشور بوده و اکثریت مردم آن ،زیرخط فقر زنده گی دارند . به طور معمول سرمای طاقت فرسا ، شش ماه به طول می انجامد و تردد وانتقالات را با مشکل جدی مواجه میسازددرحالی ازنیازمندی هزاران خانواده به کمک های غذایی عاجل زمستانی درغرب کشورخبر داده میشود که بنابرمعلومات سازمان غذایی جهان(WFP) ، درحال حاضر، بیش ازنُه میلیون نفر درکشور به کمک های غذایی احتیاج دارند.  اما عبدالمتين ادراک رئيس ادارۀ عمومى آماده گى با حوادث ميگويد که ٥٠ هزار تُن گندم خريدارى شده از خارج را به ١٦ ولايت صعب العبور به شمول ولايات غرب، انتقال داده اند. ادراک افزود که ٢٠٠ هزار تُن گندم ديگر نيز خريدارى شده و درحال انتقال به داخل کشور است وبا مجرد رسيدن، به ولايات آسيب پذير انتقال ميگردد. اما گزارشات رسیده ازولایات مختلف ،نشان میدهد که ظاهرا درخواست های مکرر، برای ارسال کمک به نیازمندان قبل از زمستان وبسته شدن راههای ارتباطی به طور موثرعملی نشده است