آرشیف

2008-6-10

جام غور

یک تن از افسران ولایت غور در هرات به شهادت رسید

یک تن از افسران ولایت غور در هرات به شهادت رسید

چهارشنبه 2 دلو 1387 برابر با 21 جنوری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از ولایت هرات در اثر حمله انتحاری در مسیر کاروان اردوئی ملی سه تن از افسران اردوی ملی به شهادت رسیدند.  محمد رسول افسر قل اردوی نمبر 5 ظفر باشندۀ یخن علیای ولسوالی تیوره از جملۀ قربانیهای این حادثه میباشد.جنازۀ  شهید محمد رسول روز چهار شنبه از طرف اقارب ودوستان در مربوطات شهر هرات بخاک سپرده شد.ولایت غور از جمله ولایات است که بیشترین سر باز گیری ها با امتیاز کم از آن صورت میگیرد وشهدائی این ولایت در تمام نقاط افغانستان دفن میباشند.

 

درغور؛توزیع گندم کمیته اضطراري آغازيافت 

اژانس خبری وخت 

چهارشنبه 2 دلو 1387 برابر با 21 جنوری 2009

درين پروسه توزيع ۱۲۴۲۵ ميتريك تن مواد به تمام ولسوالي هاى ولايت غورمدنظرگرفته شده است كه مقدار ۴۵۱۲تن ازين مواد وعده شده به مركز ولايت غور رسيده است.  محفل كه براى توزيع اين كمك ها درليسه سلطان رضيه، درشهر چخچران تدويريافته بود والي غور سيد اقبال منيب پروسه توزيع كمك ها را به گونه رسمي براى تمام ولسوالي هاى همزمان اعلان نمود. دفترمقام ولايت غور به گزارشگر محلي وخت گفت توزيع اين مواد بخاطر جلوگيرى ازمهاجرت ها مدنظر گرفته شده است. سيد اقبال منيب والي ولايت غوربه گزارشگر وخت گفت به اساس هدايت معاون اول رئيس جمهور وى هيئت را درولايت غور توظيف نموده است تا مستحقين اين كمك ها را شناسايى نمايند.  اقاى منيب اضافه نمود كه بعدازشناسايى مستحقين ونيازمندان اكنون پروسه توزيع درتمام ولسواليها همزمان اغازشده است.  والي غور اضافه نمود هيئت به تركيب ،ارگان هاى كشفي، حراست ازقانون غرض استماع شكايات مردم توظيف شده است تا عدالت رعايت گردد. منيب ازعلماء، شوراها و مسؤولين توزيع خواست تا اصل عدالت را مراعت و مستحقين را تشخيص نموده به انها كمك نمايند.

انجينيرتاج مجمد زلال رئيس احياء وانكشاف دهات  ولايت غور به وخت گفت قراراست، ۱۲۴۲۵ تن متريك به غور انتقال يابد كه ازان به مقدار ۴۵۱۲تن رسيده به شهر چخچران رسيده است. از جمله كمك وعده شده ۱۱۰۰ ميتريك تن درمركز چخچران در شش حوزه به اساس خانواده ها توزيع شده است.  وي اضافه نمود كه اين مواد تنها براى  ۲ ماه درسرماى شديد براي نيازمندان و مستحقين توزيع مى گردد.  گفتنيست برعلاوه ولسوالي تيوره درتمام ديگر ولسوالي پروسه توزيع كمك درعين زمان اغازيافته است. 

 

در ولاياتي كه راه هاي آن صعب العبور است قبلاً ادويه فرستاده شده است.

سه شنبه اول دلو 1387 برابر با 20 جنوری 2009

منبع : خبرگزاری صدای افغان

اين درحاليست كه شماري از مردم از عدم مسلكي بودن داكتران در مناطق دوردست سخن مي گويند و ادعا دارند كه اين داكتران توانايي تشخيص مرض را ندارند.  

در همين حال دين محمدعظيمي نماينده ولايت غور در مجلس نمايندگان مي گويد: داكتراني كه بتوانند يك مرض را تشخيص دهند در ولايت غور اندكند. به گفته آقاي عظيمي درحال حاضر در ولايت غور تنها 4 الي 5 داكتر توانايي كار را دارند و بقيه همه كساني هستند كه پس از سپري كردن دوره هاي آموزشي اكنون ايفاي وظيفه مي كنند. آقاي عظيمي كمبود قابله، داكتران نسايي ولادي را درين ولايت كم و نگران كننده مي خواند و مي گويد: بايد مراكز صحي بيشتر ساخته شود و در آن ها بايد داكتر، قابله ونرس مصروف عرضه خدمات صحي شوند.  به گفته اين عضو مجلس نمايندگان با اعمار مراكز جديد صحي وموجوديت داكتران وقابله، مي توان 50 درصد مشكلات صحي را در ولايت غور حل كرد.  وي مي گويد: كلينيك هاي صحي در ولايت غور 40 الي 70 كيلومتر از مردم فاصله دارند ، در حاليكه درفصل زمستان طي كردن اين فاصله از مناطق كوهستاني مشكل مي باشد.