آرشیف

2016-3-14

جام غور

یکصد هزار اصله نهال در تیوره و شهرک غرس میگردد

مسوولان اداره محلی غور می گویند که طی حشر عمومی در ولسوالی های تیوره و شهرک آن ولایت قرار است یکصد هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر غرس گردد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت که مسوولان اداره محلی ولسوالی های یاد شده به همکاری مردم در روز اول حشر عمومی بیش از 10 هزار نهال مثمر و غیر مثمر را در این دو ولسوالی غرس نموده و این روال تا بیش از یک هفته ادامه خواهد داشت.
آقای خطیبی در گفتگو با بخش خبر وبسایت جام غور گفت، قرار است پروسه غرس نهال در تمامی ولسوالی ها طبق هدایت والی آن ولایت عملی گردد.
اداره محلی غور همه ساله اقدام به غرس نهال در شهر فیروزکوه و تعداد از ولسوالی میکند اما، کمتر دیده شده که این نهال ها ثمر بخش باشند و اداره محلی همواره مورد انتقاد مردم به دلیل عدم مراقبت و حفاظت از نهال ها قرار گرفته است.
در زمستان سال روان، خبر های مبنی بر قطع جنگلات ولسوالی شهرک از سوی نیروهای اردوی ملی مستقر در آن ولسوالی نیز منتشر شد که واکنش های برخی از مردم را برانگیخت.
 
دوشنبه 24 حوت 1394 برابر است با 14 مارچ 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور