آرشیف

2022-6-29

جام غور

یونسکو به حفاظت از منار جام غور ادامه می‌دهد

اداره حفاظت از میراث‌‌های فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو گفته است که منار جام غور با توجه به‌‌ موقعیتش با خطر متضررشدن از سیلاب روبه‌رو است.

یونسکو، روز چهارشنبه، ۸ سرطان، گفته است که خطرات وقوع سیل ممکن است تأثیرات نامطلوب قابل توجهی بر پایداری طولانی‌مدت و مقاومت ساختاری منار جام در‌ ولایت غور داشته باشد.

این اداره گفته است که مقابله با خطرات ذکرشده‌ مستلزم اقدامات پیش‌گیرانه دوره‌ای مانند حذف سنگ‌ها و رسوبات موثر بر‌ جریان رودخانه‌های اطراف منار جام است.

یونسکو تأکید کرده است که به حمایت مالی برای حفاظت از منار جام ادامه می‌دهد.

این سازمان افزوده است: «یونسکو متعهد است که از مردم افغانستان در چارچوب تعامل انتقالی سازمان ملل متحد (TEF) حمایت کند، از جمله با استفاده از روش تعامل با مردم محلی و بهبود معیشت آنان.»

پیش از این بارها گزارش شده است که منار جام‌ در ولایت غور در خطر فروریزی قرار دارد.