آرشیف

2018-11-1

جام غور

یعقوبی: با نصب دستگاه تشخیص دهنده توبرکلوز، دیگر نیاز نیست مریضان به بیرون از ولایت سفر نمایند

داکتر جمعه گل یعقوبی، رییس صحت عامه غور می گوید دستگاه تشخیص دهنده توبرکلوز در شفاخانه ولایتی غور آغاز به فعالیت نموده و از این به بعد نیاز نیست مریضان جهت تشخیص و تداوی این مرض به بیرون از غور سفر نمایند.
رییس صحت عامه گفت، این دستگاه به بهای ۲۰ هزار دالر امریکایی خریداری و در شفاخانه ولایتی غور جهت تشخیص مرض توبرکلوز فعال گردید.
حبیب الله رادمنش، معاون ولایت غور ضمن قدردانی از فعالیت مسوولان صحی آن ولایت گفت:” مردم غور نظر به باشندگان ولایات دیگر نیاز جدی داشته و این دستگاه از نگاه اقتصادی به مردم کمک می کند تا به زود ترین فرصت امراض را تشخیص به تداوی خود بپردازند”.
این دستگاه برای اولین بار در سطح ولایت غور معاینات جنیتکی، مکروب ها و ویروس ها را تشخیص مینماید.

پنج شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با اول نوامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور