آرشیف

2007-6-10

جام غور

گزارش خبری در مورد تحولات ولسوالی دولتیار

گزارش خبری در مورد تحولات ولسوالی دولتیار
 شنبه 11 دلو 1386 برابر با اول مارچ 2008
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکزولایت غور تنش ها در ولسوالی دولتیار نسبتا کاهش یافته است.به دنبال دستگیری معاون احمد توسط آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت غور ولسوالی دولتیار بدست حامیان معاون احمد سقوط وولسوال وقوماندان امنیه  آن ولسوالی به گروگان گرفته شدند.اما در اثر وساطت هیئت مؤظف این موضوع نسبتا حل وآرامش به ولسوالی باز گشته است.دیروز جمعه از ورود هیئت مؤظف به دولتیار در منطقه شینیه جلوگیری بعمل آمد تا اینکه  معاون احمد از چغچران با امنیت تمام توسط افراد میانجی{امان الله بیک} به اقوامش در منطقه تسلیم داده شد ودر مقابل قوماندان وولسوال نیز رها گردیدند.سلاح ومهمات نیز دوباره به دولت تسلیم داد شده است  نتیجه این اقدام امر امنیت وضعیت را متشنج ساخت وهیچ دست آورد به نفع دولت وامنیت عامه نداشت واما مردم محل تا هنوز خواهان بر طرفی ولسوال هستند.
موضوع دستگیری معاون احمد به تأسی از حکم صورت گرفته که سال گذشته  در اثر ادعای مخالفین وی از کابل صادر شده بود واما قرار اطلاع این حکم نیز فعلا مفقود گردیده است. در حکم موضوع دستگیری چندین تن بشمول رئیس عطا محمد  هدایت داده شده بود واما از آنجائیکه موضوع دولتیار سابقه طولانی دارد حل آن از طریق صدور احکام ممکن نیست.
تحولات دولتیار نشان میدهد که دولت در برخی مسائل سطحی عمل میکند واوضاع را پیچیده تر میسازد چنا نچه بعد ازین اعتبار دولت در بین مردم به صفر نزول خواهد کرد ومردم نسبت به اجراأت دولت نا باور خواهند بود.مردم محل میگویند حل منا زعات ذات البینی در غور از طریق صدور احکام راه حل ندارد وباید درین زمینه آشتی وصلح وگذشت وموافقه طرفین در نظر گرفته شود.
 
وظعیت امنینی در ولسوالی چهار سده نیز شکننده است.
طبق گزارش های واصله قوماندانان محلی سابق مانند گذشته دست به تشکیل جبهه زده اند ومناطق را تحت ادارۀ خود دارند که دولت نمیتواند دران مورد با قاطعیت عمل کند اینکه در اینده چه اتفاق خواهد افتاد معلوم نیست.آنچه واضه است انتظار شیوع بد امنی در منطقه است وبس.
این در حالیست که فعلا والی و قوماندان امنیه در چغچران حضور ندارند وقرار است رئیس امنیت ملی نیز امروز ویا فردا چغچران را به قصد کابل تر ک گوید.
 
مدیر وپنج تن از اعضای مدیریت محبس ولایت غور توقیف گریدن
د پنجشنبه 9 دلو 1386 برابر با 28 فبروری 2008
مدیر وپنج تن از اعضای مدیریت  محبس  ولایت غور  بنا  به هدایت  لوی حارنوال  توقیف  گریدند .به اساس  معلومات ریاست نشرات  لوی حارنوالی به آژانس باختر :قرار اطلاع  تیلفونی  حارنوالی  ولایت غور  ، مدیر  و پنج تن  از اعضای مدیریت  محبس ولایت غور به اتهام فرار سه زندانی در شب  هشتم حوت  سالروان  از ان محبس  از طرف ریاست  حارنوالی  استیناف غور ، بنابر هدایت عبدالجبار ثابت  لوی حارنوال  کشور توقیف  گردیدند
 
شروع آموزش های قالین بافی و نخ ریسی برای چهار هزار تن در ولایت غور
پنجشنبه 9 دلو 1386 برابر با 28 فبروری 2008
مقامات در ولایت غور می گویند، بیش از چهار هزار زن و مرد قرار است آموزش های حرفه یی نخ ریسی و قالین بافی را فرا گیرند. گفته می شود این دوره های آموزشی از سوی وزارت های مبارزه با مواد مخدر و کار و امور اجتماعی راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این آموزشگاه ها را مقامات فراهم کردن شغل عنوان می کنند. اکرام الدین رضازاده معاون والی غور می گوید، این برنامه یک سال طول خواهد کشید. او گفت، برنامه آموزش های نخ ریسی و قالین بافی برای بیش از چهار هزار زن و مرد در این و لایت از سوی دو وزات خانه مبارزه با مواد مخدر، کار و امور اجتماعی و یک شرکت خصوصی راه اندازی شده که پس از گرم شدن هوا این آموزش ها بصورت جدی پیگیری خواهد شد. مقامات در وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند که ایجاد شغل برای مردم در افغانستان می تواند راه کاری باشد برای مبارزه با کشت مواد مخدر. مسوولین مبارزه با مواد مخدر در ولایت غور گفته اند، چهار هزار دستگاه قالین بافی و نخ ریسی پس از پایان این آموزشگاه ها برای شرکت کننده گان به صورت رایگان داده خواهد شد. یوسف وکیلی رئیس برنامه وزارت مبارزه با مواد مخدر در این ولایت گفت، 50 تن نیز برای آموزش دادن این افراد در دو بخش نخ ریسی و قالین بافی استخدام شدند. نبود شغل و را�� کار در��ت برای فروش فرآورده ه��ی کشاورزی یکی از مشکلاتی است که مردم با آن در سراسر افغانستان روبراند. به باور آگاهان امور این امر باعث روی آوردن مردم به کشت و قاچاق مواد مخدر شده است. در ولایت غور طی سال جاری شش هزار جریب زمین، زیر کشت خشخاش قرار گرفته که مقامات این ولایت مدعی اند، چهار هزار جریب این کشتزارها را تخریب کردند.
 
إعزام هیئت از چغچران به دولتیار. 
پنجشنبه 9 دلو 1386 برابر با 28 فبروری 2008
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور به دنبال سقوط ولسوالی دولتیار بدست شو رشیان طرفدار معاون احمد  یکی از فرماندهان محلی. دولت تصمیم به إعزام هیئت در منطقه را گرفته است.صبح امروز مدیر جنائی  ومدیر اداری قوماندانی ا منیه به  ریاست الحاج کمال الدین مودودی معاون معارف آن ولایت با یکتعداد از همراهان شان عازم دولت یار گردیدند تا راه حل مسالمت آمیز برای کاهش خشونت ها در یابند. 
 
فرار سه زندانى از محبس غور.
پنجشنبه 9 دلو 1386 برابر با 28 فبروری 2008
 مقامات امنيتى ولايت غور از بازداشت دو افسر ويک پوليس بشمول آمر محبس به ارتباطه فرار سه زندانى   از زندان شهر چغچران خبر ميدهند. سمونوال عبدالرحمن شيدانى آمر امنيت قوماندانى امنيه ولايت غور با تائيد اين خبر به آژانس خبرى وخت گفت که حوالى ساعت ده بجه شب گذشته سه زندانى جرايم جنايي مؤفق به فرار از زندان شده اند وتلاش ها در دستگيرى آنها ادامه دارد. وى علاوه کرد که اين سه تن مجرمين جنايي بوده که دو تن آنها هر کدام به ١٦ سال حبس ونفر سومى به پنج سال حبس محکوم شده بودند. با اين حال يک تن از افسران مؤظف در محبس شهر چغچران که از ذکر نامش خود دارى کرد ميگويد ، دو زندانى فرارى که يکى آن بجرم اختطاف وديگرى به جرم اختطاف وتجاوز جنسى بيک دختر هفده ساله بوده هر کدام به ١٦ سال حبس محکوم شده بودند. او در حاليکه از افشاى اسماى زندانيان فرارى امتناع ورزيد اما علاوه کرد ، يکى از اين زندانيان که بجرم اختطاف وتجاوز جنسى بيک دختر محکوم شده بود از زمره محافظين قوماندان امنيه آنولايت ميباشد. وى فرار اين زندانيان را، در پيوند با قضيه اختطاف وتجاوز جنسى محافظه قبلى قوماندان امنيه په يک دختر وزمينه سازى نوکريوالان محبس ميداند.  اين در حالى است که آمر امنيت قوماندانى امنيه آنولايت نيز يادآورى کرد که نشانه هاى مبنى بر فرار زندانيان در داخل زندان بمشاهده نرسيده وگواه آنست که زمينه فرا براى آنها مساعد ساخته شده است . وى علاوه کرد که به همين ارتباطه آمر محبس ، دو افسر ويک پوليس از سوى مؤظفين جنايي بازداشت وتحت تحقيق ميباشند . آمر امنيت قوماندانى امنيه افزود تلاش ها در دستيابى وگرفتارى مجرمين فرارى در جريا ن بوده مگر تا الحال گزارشى در دسترس نميباشد
 
در غور ؛ ولسوالى دولتيار از تصرف دولت خارج ودارايي عامه به غارت برده شد .
چهار شنبه 8 دلو 1386 برابر با 27 فبروری 2008
بدنبال گرفتارى يک تن از قوماندانان جهادى سابق به اتهام نسل کشى وقتل هاى عمدى مردم ،در ولسوالى دولتيار ولايت غور ، قوماندان امنيه وولسوال آنولسوالى ربوده شده ودارايي هاى عامه غارت گرديد.
سمونوال عبدالرحمن شيدانى آمر امنيت قوماندانۍ امنيه ولايت غور با تائيد اين خبر به آژانس خبرى وخت گفت که مؤظفين امنيتى با در يافت حکم محکمه وڅارنوالى ،صپح امروز، احمد يکى از قوماندانان جهادى سابق را از منزلش در ولسوالى دولتيار دستگير وبه مرکز ولايت منتقل ساخت . به گفته وى بدنبال اين اقدام پوليس هوا داران اين شخص که اکثريت شان در ترکيب پوليس ملى بوده به ولسوالى يورش برده ، ولسوال ، قوماندان امنيه واحتمالاً برخى از منسوبان پوليس وکارمندان آنولسوالى را به محل نا معلومى منتقل ودارايي عامه درآن ولسوالى را به تاراج برده اند. او علاوه کرد که وسايطه ، وسايل وتجهيزات ولسوالى از سوى افراد وابسته به قوماندان احمدنيز غارت شده است . با اين حال يک تن از با شندگان ولسوالى دولتيار که از ذکر نامش خوددارى کرد به آژانس خبرى وخت گفت که پس از تاراج اموال واجناس ولسوالى تااکنون ولسوالى خالى از مؤظفين امنيتى وپوليس ميباشد . با اين حال مقامات محلى در ولايت غور تاکنون در مورد واپس گيرى دارايي هاى عامه وحاکميت دولت در آنولسوالى به اقداماتى متوصل نشده اند.
 
شماری از بزرگان ،وکلا و سناتوران ولایت غور خواستار تطبیق پروژه های بیشتر انکشافی درولایت شان شدند.  
چهار شنبه 8 دلو 1386 برابر با 27 فبروری 2008
 شماری از بزرگان ،وکلا و سناتوران ولایت غور امروز در دیدار با حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ،خواستار تطبیق پروژه های بیشتر انکشافی درولایت شان شدند. به اساس معلومات سخنگوی رئیس جمهور به اژانس باختر، دراین دیدار که در مقر ریاست جمهوری صورت گرفت ، سناتور سید محسن ،خواست های مردم ولایت غور را مطرح نموده، خواهان اعمار سرک بامیان الی هرات که از مسیر ولایت غور عبور می کند، احداث بند برق و بند ابگردان ، توزیع کودکیمیاوی و تخم های اصلاح شده بزری براي دهاقین  ، اعمار یک باب پوهنتون ، درالمعلمین و دارالعلوم  ، احداث چندین پل بالای دریاهای هریرود و فراه رود ، اعطای قرضه های کوچک برای زارعان ، بازسازی میدان هوایی چغچران ،اعمار یک صد باب مکتب جدید ، اعمار ساختمان برای مراکز ولسوالی ها و همچنان اعمار چندین کلینیک صحی گردید. رئیس جمهور کشور پس از استماع خواست های مطروحه از وزرا و معینان برخی وزارت ها که دراین دیدار حاضر بودند ،خواست تا در مورد برنامه های انکشافی که برای سال 1387 در ولایت غور روی دست دارند ، به نماینده گان ان ولایت توضیح دهند.وزیر انکشاف دهات ضمن تشریح برنامه هایی که به هدف توسعه روستا های ولایت غور در سال اینده تطبیق میشود گفت : بیشتر از 11 ملیون دالر در بخش های بازسازی سرک ها ، ابرسانی و برنامه همبستگی ملی دران ولایت مصرف میشود که نتایج خوبی در بهبود زنده گی مردم بجا خواهد گذاشت . وزیر فواید عامه توضیح داد که سروی سرک شهر چغچران تکمیل شده و کار ان درسال جدید شروع میشود همچنان با هزینه هشتصد هزار دالر کار اعمار سرک ولسوالی ساغر که 25 کیلو متر طول دارد ، اغاز میگردد همچنان سروی و دیزاین 4 پل نیز تکمیل گردیده و جهت تطبیق به وزارت مواد مخدر سپرده شده است و همینگونه برنامه دیگری نیز برای بازسازی سرک ها و اعمار پل ها روی دست است و تلاش جهت دریافت وجوه پولی ان ادامه دارد. معین وزارت صحت عامه گفت که 35 مرکز صحی در ولایت غور فعال بوده و درنظر است 18 باب کلینیک صحی دیگر در سال جدید دران ولایت اعمار گردد.موصوف علاوه نمود در سال گذشته 268 واقعه مرگ و میر اطفال درولایت غور ثبت شده بود ،ولی درنتیجه فعالیت کارمندان صحی شمار این واقعات امسال به 85 واقعه کاهش یافته است که تقلیل 79 فیصد را نشان میدهد.معین وزارت معارف به نماینده گان ولایت غور اطمینان داد که در سال اینده 35 باب مکتب جدید در نقاط مختلف ان ولایت اعمار میگردد و این وزارت طی سه سال یکصد باب مکتبی را که مردم غور ضرورت دارند ، اعمار خواهد کرد.معین وزارت اب و برق اظهارداشت که در سال پیشرو کار اعمار یک بند برق کوچک که ظرفیت تولید 4 میگاوات برق را دارد ، در شهر چغچران ، اغاز میگردد و همچنان سروی هفت بند ابگردان نیز دران ولایت درجریان است و همینگونه 9 پروژه دیگر در زمینه ابرسانی و اعمار کانال های ابیاری دران ولایت تطبیق خواهد شد. رئیس جمهور کشور دراخیر این دیدار به نماینده گان ولایت غور اطمینان داد که برنامه های بازسازی و انکشاف ولایت غور از جانب ارگان های ذیربط پیگیری و دنبال خواهد شد . 
 
در غور کارمندان دولتى آموزشهاى کمپيوترى را فرا ميگيرند . 
چهار شنبه 8 دلو 1386 برابر ب�� 27 فبروری 2008
براى ٧٠ تن از کارمندان ادارات دولتى در ولايت غور کورس هاى آموزشى برنامه هاى کمپيوتر به همت رياست مخابرات وتکنالوژى معلوماتى آنولايت امروز راه اندازى گرديده است . محمد حيدر رئيس مخابرات وتکنالوژى معلوماتى ولايت غور به آژانس خبرى وخت گفت راه اندازى اين کورس آموزشى بمنظور آشنايي کارمندان ادارات دولتى با سيستم هاى کمپيوترى ميباشد که از سوى کارمندان آنرياست با فراهم آورى تسهيلات وسايل کارى به پيش برده ميشود . به گفته وى در اين دور ،در نظر دارند شرکت کنندگان ظرف دو ماه برنامه هاى عادى کمپيوتر چون ويندوز، ورد واکسل را فراگرفته ودر آينده اين سلسله ادامه خواهد يافت.
 
مساعدت شرکت برادران دولتيارى به مهاجرين وبيجا شدگان ولايت غور
چهار شنبه 8 دلو 1386 برابر با 27 فبروری 2008
شرکت خصوصى برادران دولتيارى در ولايت غور ديروز مقدار ٥٠٠ کيلو گرام گاز مايع و٥٠٠ ليتر تيل ديزل را به رياست عودت امور مهاجرين آنولايت اهداکرد. عبدالرؤوف غفورى رئيس عودت امور مهاجرين ولايت غور به آژانس خبرى وخت گفت که مواد سوختى مساعدت شرکت برادران دولتيارى براى ٥٠ خانوار مهاجر وبيجا شده در شهرک مهاجرين شهر چغچران توزيع گرديد. به گفته وى به هر خانوار مستحق مقدار ١٠ کيلو گرام گاز مايع و١٠ ليتر تيل ديزل اهدا شده است . محمود شاه ٣٠ ساله بيجا شده ولسوالى دولت يار که در شهرک مهاجرين مرکز ولايت غور زندگى مينمايد واز اين کمک مستفيد شده ميگويد که با شندگان شهرک مهاجرين در نهايت مشکلات اقتصادى طى زمستان امسال مواجه بودند. او در حاليکه از مساعدت شرکت برادران دولتيارى اظهار قدر دانى مينمايد يادآورى کرد که با توجه به خسارات وتلفاتى که از اثر ريزش برف هاى سنگين وشدت سرما مخصوصا ً باشنده گان شهرک مهاجرين متحمل شده اند چندان توجهى بحال آنها نشده است . بر مبناى يک خبر ديگر شرکت برادران دولتيارى همچنان مقدار ٥٠٠ کيلو گرام گاز مايع و٥٠٠ ليتر تيل ديزل را به ده محراب مسجد شهر چغچران نيز مساعدت نموده است . مولوى ولى محمد ملا امام مسجد خاتم النبيين در شهر چغچران ميگويد، نخستين بارى است که يک شرکت حصوصى به مساجد کمک مينمايد. او در حاليکه از اين مساعدت با دعاى خير وسعادت استقبال نموده از ساير افراد خيير وشرکت ها خواست به نياز مندان رسيدگى نمايند. گفته ميشود شرکت خصوصى برادران دولتيارى در بخش ساختمانى وتوريد گاز مايع در ولايت غور فعاليت مينمايد.
 
جلسه عمومی محاسن سفیدان ولسوالی شهرک بر گذار شد.
سه شنبه 7 دلو 1386 برابر با 26 فبروری 2008
طبق گزارش های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور. محاسن سفیدان ومتنفذین آن ولسوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز در منطقه سرپل درۀ تحت شمال ناسفج ولسوای شهرک جلسه مشترک قومی را دائر نمودند.این جلسه که به اساس فراخوان احمد ملجی ولسوال این ولسوالی شکل گرفته بود  هدف آن صلح وآشتی بین مردم محل  عنوان شده است.اجندای این جلسه را مبارزه مشترک با القاعده وتروریسم وآشتی بین اقوام مختلف وخلع سلاح افراد غیر مسئول تشکیل میداد.سال گذشته ولسوالی شهرک شاهد در گیری های زیاد بود که عدۀ از موی سفیدان وقوماندان امنیه وافراد پولیس قربانی این در گیری ها بودند. واما فعلا کوشش بعمل میاید  تا مردم با هم متحد واختلافات گذشته را کنار بگذارند.
 
 
حاجی قدسی به حیث قوماندان امنیه ولسوالی شهرک مقرر شد. 
سه شنبه 7 دلو 1386 برابر با 26 فبروری 2008
طبق گزارش های واصله از کابل به اساس حکم وزارت داخله محترم حاجی قدسی یکی از فرماندهان جهادی سابق ولسوالی لعل وسر جنگل بحیث قوماندان امنیه ولسوالی شهرک تقرر حاصل نموده است. حاجی قدس یک دوره بحیث قوماندان امنیه لعل نیز اجرای وظیفه نموده است.چندی قبل احمد ملجی بحیث ولسوال شهرک تقرر حاصل نموده بود.ولسوالی شهرک از جملۀ ولسوالی های غور نسبت نفوذ طالبان دارائی امنیت شکننده است .از خداوند برای محترم حاجی قدسی در امر تأمین امنیت مؤفقیت آرزو میکنیم.
 
رئیس ،معاون و منشی شورای ولایتی غور انتخاب گردیدند .  
سه شنبه 7 دلو 1386 برابر با 26 فبروری 2008
بگزارش  خبر نگار آژانس باختر  :- در انتخاباتی  که دیروز  راه اندازی شد  محمد داود  غفاری بحیث رئیس ، داکتر  عبدالحق رسولی  معاون و داکتر  عاقله شرف بحیث منشی  شورای ولایتی  انولایت  برای  یک سال  انتخاب  گردیده اند .شورای ولایتی غور یازده عضو دارد که از جمله چهار نفر  آنان  را زنان تشکیل میدهد.
 
بند باین بروی ترافیک باز است: 
دو شنبه 6 دلو 1386 برابر با 25 فبروری 2008
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور در اثرتدکید مقام ولایت و کوشش مؤسسۀ سی آر اس  بند باین که با ضخامت سنگین برف پوشیده است بروی ترافیک باز گردیده واز چهار روز به سو وسائل نقلیه از چغچران به طرف پسابند وتیوره وهمیچنین دولینه وشهرک تردد نموده است. واز طرف دیگر گزارش شده که در اثر وزش باد ها وگرمی برف به شدت درحال ذوب شدن است.در حالیکه تجربه نشان داده اگر برف بدون ریزش بارش ذوب گردد از لحاظ جاری شدن منابع آب تأثر مثبت ندارد. واینده خوب پیش بینی نمیشود.