آرشیف

2017-11-10

جام غور

گروه طالبان پرچم اش را در 6 روستای مربوط به مرکزغور برافراشته است.

عبدالغنی معاذپور عضو شورای ولایتی غور می گوید که افراد طالبان از سه روز به اینسو پرچم های سفیدرنگ این گروه را در چندین روستا منطقۀ فیاق مربوط شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت برافراشته اند.

به گفته ی این عضو شورای ولایتی غور، افراد این گروه چندی پیش بر این منطقه هجوم آوردند و از مردم محل خواستند که با آنان بیعت کنند.

به گفته ی آقای معاذپور،‌ مولوی عیسی، یک تن از متنفذان این منطقه با بیش از 700 فامیل با گروه طالبان بعیت کردند و پرچم این گروه را بر بام های شان بر افراشته اند.

شماری از فعالان مدنی غور با انتقاد از حکومت می گویند که ضعف مدیریت و ناتوانی نیروهای امنیتی سبب شده تا گروه های هراس افگن فعالیت های شان را در اطراف شهرفیروزکوه گسترش دهند.

آنان از حکومت مرکزی می خواهند که جلو تحرکات طالبان را بگیرد و افراد این گروه را در این ولایت سرکوب کند.

محمداقبال نظامی،‌ سخنگوی پولیس غور نیز می گوید که شیخ عبدالکریم مسئول تنظیم امور نظامی و مولوی احمدشاه، معاون خود خوانده طالبان برای غور به منطقۀ فیاق آمده و در برخی از روستاهای این منطقه پرچم این گروه را بر افراشته اند.

آقای نظامی بر افراشته شدن پرچم طالبان در این منطقه را زیاد نگران کننده نمی داند و می گوید که آنان توان سرکوبی این گروه را دارند.

اما قاری یوسف احمدی،‌ یکی از سخنگویان گروه طالبان ادعا کرده که این منطقه شامل 10 روستا است و 1500 خانوادۀ این منطقه با این گروه بیعت کرده است.