آرشیف

2016-1-27

جام غور

گروه داعش در ولایت غور سرباز گیری میکند

چهارشنبه ۷ دلو ۱۳۹۴ برابر است با ۲۷ جنوری ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

گروهی موسوم به داعش در ولسوالی های جنوب و جنوب غرب ولایت غور با طالبان، گروه های مسلح غیر قانونی و تعداد از مردم عام از ۲۰ روز به اینسو نشست های را به هدف سرباز گیری برگزار میکنند و گفته میشود که این گروه با امکانات مالی و جنگ افزار های پیشرفته ی مجهز استند.
مولوی محمد هاشم فیضی عضو شورای ولایتی غور می گوید که رهبری یک گروه از داعش را عبدالمجید در ولسوالی تولک ولایت غور و ولسوالی های فارسی و اوبه ولایت هرات بدوش دارد و هم چنان 3 تن از اتباع خارجی گروه داعش با حامیان داخلی شان در ولسوالی های جنوب و جنوب غربی غور در نشست های با طالبان، گروه های مسلح غیر مسوول و مردم، تلاش دارند تا روند سرباز گیری شان را گسترش دهند.
آقای فیضی در گفتگو با بخش خبر وبسایت جام غور گفت، گروه داعش حدود ۵ ماه قبل در بخش های از ولسوالی تولک با مردم به هدف همکاری با آنان گفتگو کرده بوده، اما در آن زمان با مخالفت باشندگان آن ولسوالی مواجه گردیدند. وی گفت، در حال حاضر فعالیت سربازگیری این گروه در ولسوالی های تولک و تیوره به رهبری عبدالمجید ادامه دارد.
این نماینده مردم در شورای ولایتی می گوید که ۳ نفر از اتباع خارجی با ۷ تن از همکاران داخلی شان در ولسوالی پسابند نیز با امکانات مالی و جنگ افزار ها در حال گفتگو با طالبان و مردم ولسوالی های تیوره، دولینه، شهرک و پسابند استند.
وی ضمن ابراز نگرانی از فعالیت های گسترده گروه داعش در امر سرباز گیری و تبلیغات سوء علیه دولت در این ولایت می گوید که تا اکنون تعداد از طالبان منطقه سرتایده ولسوالی شهرک با گروه داعش نشست های داشته اند که امکانات مالی و جنگ افزار ها را نیز از این گروه بدست آورده اند.
آقای فیضی گفت:" امکانات مالی و تجهیزات نظامی گروه داعش، فقر و تنگدستی مردم و تبلیغات سوء علیه دولت، سه عامل مهمی است که میتواند در سربازگیری و جلب توجه به این گروه، نقش مهم داشته باشد و این گروه با استفاده از این ابزار ها به آسانی فعالیت های شان را در برابر دولت گسترش خواهند داد".
این عضو شورای ولایتی غور می گوید، با آنکه قبلا نیز نگرانی اش را از گسترش فعالیت های مخالفان مسلح در سال آینده با مقامات اداره محلی شریک ساخته بود تا در جریان زمستان مراکز تجمع و فعالیت آنان را مورد حملات قرار دهند، اما اداره محلی غور در این مورد هیچ گونه اقدام نکرده است.
وی می گوید، در صورت که اداره محلی در زمستان سال روان علیه گروه های مخالف دولت اقدام جدی ننمایند، سال پیشرو یکی از نا امن ترین سالها در آن ولایت خواهد بود.
قابل ذکر است که سال گذشته نیز گزارش های از موجودیت و فعالیت گروه موسوم به داعش در ولایت غور گزارش داده شده بود.