آرشیف

2019-9-27

جام غور

گروهی از طالبان در محاصره نیروهای دولتی در غور

 

چاشت روز پنجشنبه، طالبان مسلح که جلو کاروان نیروهای امنیتی را در ولسوالی دولتیار گرفته بودند، در محاصره این نیروها درآمدند.
درگیری در منطقه "کورک" در غرب ولسوالی دولتیار جریان دارد.
منابع محلی در همسایگی قریه کورک می گویند که حدود ۴ ساعت است که درگیری جریان دارد و اسلحه سنگین نیز استفاده میشود.
این منابع می گویند که شماری از طالبان در جنگل کورک جلو کاروان نیروهای امنیتی که از فیروزکوه به سمت ولسوالی دولتیار در حرکت بود، گرفته و اکنون (۵ عصر) نیز درگیری جریان دارد.
از تلفات و خسارات این درگیری چیزی گفته نشده است.

پنجشنبه ۴ میزان ۱۳۹۸ برابر است ۲۶ سبتامبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور