آرشیف

2015-9-9

جام غور

گرامی داشت از هفته شهید در فیروزکوه

چهارشنبه ۱۸ سنبله ۱۳۹۴ برابر است با ۹ سبتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

از چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور، احمدشاه مسعود، و هفته ی شهید با اشتراک جمع کثیری از مقام های بلند رتبه اداره محلی، نیروهای امنیتی و مردم عام گرامی داشت بعمل آمد.
محمد امین توخی معاون و سرپرست ولایت غور چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی و تمامی شهدای کشور را به مردم افغانستان تبریک گفته و افزود:" تمام دست آورد های چند ساله دولت ثمره ی خودن شهدای کشور است".
حاجی فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور، حاجی کمال الدین مودودی رئیس شورای صلح، گل احمد عثمانی رئیس کار و امور اجتماعی و سخنرانان دیگر در صحبت های شان بر ابعاد گوناگون زندگی قهرمان ملی پرداختند و همچنان حمایت شانرا از نیروهای امنیتی اعلام نمودند.