آرشیف

2022-11-10

جام غور

«کوچ اجباری» ساکنان هزاره دو روستا در لعل‌و‌سرجنگل ولایت غور توسط طالبان

منابع محلی در لعل‌وسرجنگل غور می‌گویند که طالبان باشندگان دو روستا در این ولسوالی را به‌گونه‌ای اجباری کوچ داده‌اند. منابع می‌گویند که این افراد باشندگان روستای «بوم» در منطقه‌ی «چهارآسیاب» و روستای «تنگی نوشته» در منطقه‌ی «کرمان» ولسوالی لعل‌وسرجنگل هستند.

روزنامه اطلاعات روز به نقل از منابع محلی نوشت: باشندگان روستای «بوم» حدود ۸۰ سال قبل زمین این روستا را از فردی به‌نام «صادق‌خان» براساس سند عرفی خریداری کرده‌اند، اما اکنون وارثین صادق‌خان به کمک طالبان آنان را مجبور به کوچ کرده‌اند.

در متن عریضه‌ی باشندگان روستای «بوم» که به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است: «موازی یک ربع زمین واقع قریه بوم چهارآسیاب ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور که توسط پدرکلان مایان به‌نام حاجی موسی از شخصی به‌نام صادق‌خان به اساس سند عرفی خریداری گردیده، بیش از هشتاد سال می‌شود [که ما] بالای همان یک ربع زمین زندگی داشته و داریم.»

براساس این متن عریضه، وارثان «صادق‌خان» در گذشته وکیل آنان را مسموم کرده و به قتل رسانده‌اند. باشندگان روستای «بوم» نوشته‌اند که وارثان «صادق‌خان» یک فیصله‌ی «غیرقانونی و غیابی» را بدست دارند و حدود ۲۰ خانواده را در فصل سرما مجبور به کوچ کرده‌اند.

آنان تأکید کرده‌اند که پنج مکتوب از دادگاه عالی در کابل، دادگاه تمیز در قندهار و معاونت قضایی غور آورده‌اند تا در این مورد تحقیق و بررسی مجدد صورت بگیرد، اما «تنها جمعه‌خان، مدیر حقوق و قاضی حنفی، قاضی محکمه لعل‌وسرجنگل به‌خاطر زدوبندی که با وارثین صادق‌خان دارند، دوسیه مایان را جهت تحقیق و بررسی به ولایت غور روان نمی‌کنند.»

در متن عریضه همچنین نوشته شده است: «قاضی محکمه و مدیر حقوق لعل‌وسرجنگل، شصت و امضای همه‌ی مردم قریه‌ی بوم چهارآسیاب را به زور گرفته‌اند و مایان در آن‌جا بیش از ۴۰۰ هزار درخت غیرمثمر، بیش از هزار درخت مثمر و خانه‌ ساخته‌ایم.»