آرشیف

2014-10-21

جام غور

کورگین، بزرگترین مرکز نظامی طالبان به دست طرفداران جنرال احمد افتاد

سه شنبه 23 میزان 1393 برابر است با 21 اکتوبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

طرفداران جنرال احمد مرغاب منطقه کورگین ولسوالی چهارسده ولایت غور که از مهمترین مرکز نظامی طالبان خوانده میشد، تصرف نمودند. به نقل از منابع خبری در فیروزکوه، 50 تن طالب در زمان تصرف کورگین توسط نیرهای جنرال احمد دستگیر گردیدند.
4 روز قبل بعد از آنکه جنرال احمد مرغاب یکی از قوماندانان اسبق جهادی توسط طالبان در قریه رغسکن مرغاب کشته شد؛ طرفداران وی صبح روز دوشنبه (28 میزان 93) به هدف تصرف منطقه کورگین حرکت نمودند که به گفته مسوولان دولتی غور، شام همان روز کورگین را تصرف کردند.
سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور میگوید که ملا احمد شاه معاون والی نامنهاد طالبان بشمول چند قوماندان دیگر آنان به ولایت فاریاب فرار نموده و اسلحه و مهمات موجود در کورگین به دست نیروهای طرفدار احمد مرغاب افتاده است.
آقای رحمتی گفت، نیروهای مردم در تلاش تصرف مناطق دیگر ولسوالی چهارسده اند.
سرپرست ولایت غور از اعزام نیروهای امنیتی به محل نیز خبر داد و گفت، نیروهای امنیتی شامل پولیس و اردوی ملی از فیروزکوه به ولسوالی چهارسده اعزام گردید تا به حمایت مردم مناطق آن ولسوالی را از وجود طالبان پاکسازی نمایند.
بعد از کشته شدن جنرال احمد مرغاب، طرفداران وی بر قریه بردیز مرغاب حمله نمودند که در نتیجه 13 تن بشمول برادرزاده جنرال یاد شده از دو طرف درگیر کشته شدند و حدود 6 تن دیگر زخم برداشته بود و هم چنان نیروهای مردمی حدود بیست منزل مسکونی مخالفانش را نیز به آتش کشیده بودند.