آرشیف

2016-3-10

جام غور

کنفرانس علمی انعطاف پذیری علیه افراط گرایی در غور برگزار شد

<p dir="rtl" justify;"=""> کنفرانس علمی انعطاف پذیری علیه افرادگرایی که هدف آن شریک ساختن تجارب، آموختن واقعیت های کلتوری-تاریخی همچنان تبادل معلومات میان علمای کشور های اسلامی است، با اشتراک نماینده خاص داکتر ذاکر نایک، عالم سرشناس جهان اسلام، در ولایت غور برگزار شد.
این کنفرانس به میزبانی موسسه (CPAU) یا همکاری برای صلح و همبستگی در 34 ولایت کشور به مدت دوسال تطبیق میگردد.
مسوولان موسسه "همکاری برای صلح و همبستگی" می گویند که این سیمینار دو روزه ی موضوعات فامیلی، اجتماعی، حل منازعات و موارد دیگر نیز مورد بحث قرار میگیرد.
این نخستین سیمینار علمی علیه افراد گرایی است که در ولایت غور برگزار میگردد.

پنجشنبه 20 حوت 1394 برابر است با 10 مارچ 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور