آرشیف

2023-9-2

جام غور

کمیته هالند برای افغانستان کمپین تطبیق واکسین مواشی را در بادغیس و غور آغاز کرد

مقام‌های محلی طالبان در بادغیس و غور می‌گویند که کمپین تطبیق واکسین مواشی در این ولایت‌ها آغاز شده است.

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در بادغیس روز سه‌شنبه، ۷ سنبله، می‌گوید که کمپین تطبیق «واکسین طاعون نشخوار کننده‌گان کوچک PPR و بیماری آبله حیوانی بز و گوسفند» در این ولایت آغاز شده است.

براساس گفته‌های این ریاست، قرار است به مقدار ۷۹ هزار و ۶۰۰ دوز واکسین توسط ۱۷ کیلینک حیوانی در سطح مرکز و ولسوالی‌های بادغیس بالای مواشی تطبیق شود.

همچنان، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در غور نیز از آغاز تطبیق واکسین حیوانات از سوی کمیته هالند برای افغانستان در این ولایت خبر می‌دهد.

این ریاست افزوده است: «واکسین‌های PPR یا طاعون و نشخوارکننده‌گان کوچک، و SPV یا آبله بز در مرکز این ولایت و ولسوالی‌های شهرک، دولینه، دولتیار و لعل‌وسرجنگل تطبیق می‌گردد.»

گفته می شود که به مقدار ۹۴ هزار و ۴۰۰ دوز واکسین در این کمپین مصرف می‌شود.

این در حالی است که پیش از این نیز کمیته هالند برای افغانستان در بخش‌های مالداری، مالداران کشور را حمایت کرده است.