آرشیف

2018-8-4

جام غور

کمپاین خزانی واکسین پولیو یا فلج اطفال، امروز در ولایت غور آغازیافت.

 
داکترجمعه‌گل یعقوبی، رئیس صحت عامه غور درمحفل که به همین مناسبت درسالون کنفرانس های شفاخانه ولایتی  برگزارشده بود گفت، قرار است تا در این دور بیش از دوصدهزار کودک زیرپنج سال واکسین پولیو بگیرند.
 
به گفته آقای یعقوبی، تیم‌های آنان در تمام ولسوالی های این ولایت دست به کارشده اند.
 
آقای یعقوبی ازعموم مردم می‌خواهد تا برای پیش‌گیری وتطبیق این واکسین آنان را همکاری نمایند.
 
مسئولان صحی غورمی‌گویند، تاهنوز ده واقع مثبت این بیماری درافغانستان به ثبت رسیده وتلاش ها برای ازبین آن جریان دارد.
شنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۷