آرشیف

2016-10-10

جام غور

کمپاین اهدای خون در شهر فیروزکوه راه اندازی شد

 

 

کمپاین اهدای خون در شهر فیروزکوه راه اندازی شد

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که مقام ولایت و شفاخانه ولایتی غور کمپاین اهدای خون به هدف ترویج فرهنگ صلح و حمایت معنوی از نیروهای امنیتی و مریضان که نیاز به خون دارند و همچنان به احترام ماه محرم الحرام در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، راه اندازی نمودند.

داکتر جمعه گل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور نیز از آمادگی کامل پرسونل طبی در امر اهدای خون توسط مردم گفت:" شفاخانه ولایتی غور یخچال های مدرن با ظرفیت گنجایش 25 هزار سی سی خون در یک زمان دسترسی دارند و کارمندان این اداره بطور 24 ساعته در خدمت هموطنان غوری استند".
کمپاین اهدای خون از چند سال به این طرف درماه محرم الحرام تقریبا در تمامی مراکز شهر های کشور راه اندازی میگردد.