آرشیف

2016-6-14

جام غور

کشور قطر در 4 بخش عمده مردم غور را کمک میکند

 
مقام های اداره محلی غور می گویند که کشور قطر مصمم است تا در بخش های صحت، معارف، تهیه آب آشامیدنی صحی و مواد غذایی به این ولایت کمک نماید.
 
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که هیئت کشور قطر در دیدار که چندی قبل با والی آن ولایت داشت وعده ی اعمار و تجهیز کلینیک های صحی، تهیه آب آشامیدنی صحی، معارف و کمک های غذایی نموده و اکنون یکی از وعده های شان که توزیع مواد غذایی به مستحقین است، را عملی کرد.
مواد غذایی کشور قطر که  در حال حاضر از طریق سره میاشت برای 500 فامیل در غور توزیع میگردد شامل برنج، آرد، روغن، چای، شکر، لوبیا، نخود و نمک میباشد.
سخنگوی والی غور می گوید که با جلب توجه دولت قطر به این ولایت میتواند سکتور زیربنایی صحت و معارف انکشاف نموده و همچنان توزیع کمک های غذایی این کشور سطح فقر و گرسنگی را کاهش دهد.

سه شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۵ برابر است با ۱۴ جون ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور