آرشیف

2016-5-15

جام غور

کشته و زخمی شدن 9 تن و ادامه درگیری وقفه یی در پسابند ولایت غور

مسوولان اداره محلی غور می گویند که شب گذشته در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور 3 طالب کشته شد، 5 تن دیگر آنان و یک سرباز اردوی ملی زخم برداشته است.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با ابراز این مطلب می گوید که طالبان در اطراف کمربند امنیتی ولسوالی پسابند قرار دارند و درگیری به گونه وقفه یی میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد.

آقای خطیبی گفت، از آغاز درگیری در پسابند 15 طالب و دو تن از نیروهای امنیتی کشته شده، 18 طالب و 5 تن سرباز زخم برداشته است.

از چند روز به این طرف درگیری در ولسوالی پسابند میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد، هفته گذشته طالبان بر ولسوالی تیوره حمله نمود که با تلفات سنگین عقب زده شدند.