آرشیف

2017-10-1

جام غور

کشته و زخمی شدن 3 کودک در انفجار سرگلوله

محمد اقبال نظامی سخنگوی قوماندانی امنیه غور می گوید که از اثر انفجار سرگلوله در ولسوالی چهارسده آن ولایت یک طفل کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند.
منبع می افزاید که سن این کودکان از 6 الی 8 سال بوده است.

یکشنبه ۹ میزان ۱۳۹۶ برابر است با اول اکتوبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور