آرشیف

2015-11-29

جام غور

کشته و زخمی شدن 3 تن در ولسوالی پسابند ولایت غور

یکشنبه 8 قوس 1394 برابر است با 29 نوامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که یک فرد مسلح در قریه جمعی های ولسوالی پسابند یک تن را کشته و دیگر را زخمی ساخته و شخص حمله کننده نیز از سوی برادران مقتول کشته شده است.
این رویداد در قریه جمعی ها ولسوالی پسابند ولایت غور زمانی به وقوع پیوست که فرد مسلح بر یک منزل حمله نمود.
آقای خطیبی می گوید که این رویداد ناشی از اختلافات قومی بود.
اختلافات قومی در ولایت غور یکی از عوامل بزرگ نا امنی ها بشمار میرود که همواره قتل، چور و چپاول و مهاجرت ها را در پی داشته است، دیرینه ترین اختلافات قومی در غور "اختلافات زی رضا و تایمنی" خوانده شده که اداره محلی بار ها برای آشتی طرفین تلاش نمود، اما با گذشت زمان این تلاش ها نتیجه نداد، در این اواخر این دو قوم بنابر رضایت خودی با هم آشتی نمودند و امیدواری های است که این آشتی پایدار بماند.