آرشیف

2015-9-2

جام غور

کشته و زخمی شدن ۷ تن از نیروهای مردمی در چهارسده ولایت غور

چهارشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۴ برابر است با ۲ سبتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 در حمله طالبان بر قریه جات خفک، بادقل و خونیه ولسوالی چهارسده ولایت غور ۴ تن از افراد خیزش مردمی کشته شده، ۳  تن زخم برداشته و ۳ تن دیگر آنان بدست طالبان اسیر شدند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تائید این خبر می گوید که وضعیت صحی افراد مجروح شده خوب است و تلاش ها برای رهایی افراد اسیر شده جریان دارد.
گفته میشود که افراد با نفوذ قومی و طرفدار دولت بعد از حمله طالبان در آن ولسوالی، نادرک شدند. مقام ها در اداره محلی غور در این مورد چیزی نمی گویند.
طبق معلومات مردم محل،  در ابتدا نیروهای خیزش مردمی طالبان را از قریه جات خفک، بادقل و خونیه عقب راندند، اما بعد از گذشت دو ساعت، زمانی که نیروهای خیزش مردمی مصروف غذا و چای خوری بودند، طالبان دوباره حمله نمودند که تلفات و خسارات سنگین را به جا ماندند.
در طی همین هفته دوبار در ولسوالی چهارسده میان نیروهای امنیتی به همکاری مردم و طالبان درگیریهای صورت گرفته که تلفات سنگین را به طرفین درگیری وارد نمود.