آرشیف

2018-11-19

جام غور

کشته و زخمی شدن ۶ مسافر در شاهراه غور-هرات

در حمله افراد مسلح بر موتر حامل مسافرین در شاهراه غور -هرات ۳ مسافر کشته شد و ۳ تن دیگر زخم برداشت.

سید ضیا حسینی، سرپرست آمر امنیت قوماندانی امنیه غور با تائید این رویداد گفت، حوالی ساعت چهار صبح دو فرد مسلح ناشناس موتر حامل مسافرین را در منطقه میدان بره خانه متوقف و سپس بالای سرنشینان آن گلوله باری کردند.
زخمیان این رویداد به شفاخانه ولایتی غور منتقل شده و داکترانووضعیت صحی آنان را خوب گزارش داده اند.

مسافرین که هدف قرار گرفته اند از ولایت دایکندی و اقوام هزاره بوده اند در بین این زخمی ها زنان نیز شامل اند.

گفته میشود که زنان نیز شامل افراد کشته و زخمی شده این رویداد هستند.
این مسافرین باشندگان اصلی ولایت دایکندی ه بودند که از هرات به غور و بعدا به ولایت دایکندی میرفتند.

این چند مین بار است که اقوام هزاره در مسیر این راه مورد هدف قرار میگیرند.

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷ برابر است ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور