آرشیف

2016-6-17

جام غور

کشته و زخمی شدن دو محافظ آنتن مخابراتی توسط طالبان در غور
کشته و زخمی شدن دو محافظ آنتن مخابراتی توسط طالبان در غور

حوالی ساعت 10 شب طالبان بر آنتن مخابراتی سلام در منطقه سرچشمه ولسوالی شهرک حمله کردن که در نتیجه یک محافظ آن کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. 
شاه پسند پهلوی ولسوال شهرک که خودش در نبرد با طالبان به منطقه سرچشمه رفته می گوید:" با رسیدن نیروهای کمکی به میدان نبرد طالبان در حال عقب نشینی استند".
وی می گوید که همکاری مردم با نیروهای امنیتی در ولسوالی شهرک باعث شده تا طالبان نتوانند بر مراکز و پوسته های امنیتی حمله نمایند، آنان فقط تاسیسات عامه و مردم ملکی را هدف قرار میدهند.
حدود دوماه قبل نیز طالبان در یک حمله بر آنتن مخابراتی در ولسوالی شهرک حمله نمودند که در آن حمله نیز تاسیسات و افراد محافظ آنتن صدمه دیدند.