آرشیف

2018-10-15

جام غور

کشته شدن یک قوماندان محلی و ادامه درگیری در دولتیار ولایت غور

طالبان عصر روز دوشنبه (۲۳ میزان ۹۷) زرین آزاد، قوماندان محلی، را در ولسوالی دولتیار ولایت غور به دلیل ندادن عشر از پا درآورد و درگیری میان نیروهای دولتی به حمایت مردم و طالبان در این ولسوالی جریان دارد.
منابع محلی در ولسوالی دولتیار می گویند که طالبان بعد از ظهر امروز به مناطق شمال شرشر به هدف جمع آوری عشر و زکات آمده بودند، همین که یکی از قوماندانان محلی از دادن عشر خود داری کرد طالبان وی را کشتند.
حدود یک ماه قبل، یک قوماندان محلی دیگر نیز در این ولسوالی از سوی طالبان کشته شد.

دوشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷ برابر است با ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور