آرشیف

2010-6-11

جام غور

کشته شدن چهارتن در ولایت غور

 

یکشنبه 22 حمل 1389 برابر با 11 اپریل 2010

جام غور

 

عبدالحی خطیی  سخنکوی والی غور ضمن تقبیح  اعمال تروریستی  که منجر به شهادت 4 تن  وزخمی شدن  2 تن از هموطنان  بی دفاع وبیگناه مادر قریه  گندآب مربوط چغچران صورت گرفت به رسانه های محلی گفت :   حوالی ساعت 7 صبح  21 حمل یک گروپ مسلح غیر مسوول مسافر ین  را توقف داده بعدآ  بالا ی شان ضربه  وبه شهادت رساند.

1      عبدالولی  ولد سخیداد شهید

2      عبدالطاهر ولد غلام رسول شهید

3      محمد یوسف ولد محمد رحیم  ساکن ولسوالی دولتیار  شهید 

4      عطا محمد ولد خیر محمد  از ولسوالی دولینه  شهید

5      مهربان  ولد عوض  زخمی 

6      محمد رسول ولد غلام حیدر  مدیر اسناد ولایت  زخمی 

این واقعه در حال  صورت میگرد که مردم افغانستان  شاهد  تدویر جلسه مشورتی بمنظور رسیدن به صلح سراسری در کشور اند .

پولیس  بموقع  بمحل حادثه  رفته  پیکری وتعقیب جریان دارد .

مهربان مجروح  در شفاخانه ولایتی که دست چپ  آن قطع شده در چند  جای دیگر زخم دارد اظهار نمود که افراد تروریست  لهجه آشنا صحب می کردند که متعلق به  صفحات شمال چغچران  است.

خطبی آفزود :  سرنخ قضیه بدست پولیس افتده امید واریم که  مجرمین  بزودی به پنجه  قانون سپرده شود.