آرشیف

2016-8-8

جام غور

کشته شدن دو زن در ولایت غور

مسوولان اداره محلی غور می گویند که دو زن در رویداد های جداگانه در ولسوالی تیوره آن ولایت به دلیل خشونت های خانوادگی کشته شدند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که فاطمه باشنده قریه درزآب نیلی خود را حلق آویز نموده و نسیمه بنت عبدالغنی در قریه سرپنک آن ولسوالی با فیر تفنگچه به زندگی اش خاتمه داده است.
آقای خطیبی گفت، در ارتباط به مرگ فاطمه یک تن متهم از سوی پولیس دستگیر شده است.
منبع می افزاید، وابستگان نسیمه بنت عبدالغنی گفته اند که نسیمه سهواً توسط خودش با فیر تفنگچه کشته شده است؛ در همین حال گفته میشود که این خانم یک ماه بعد مراسم عروسی اش برگزار میشد.
این رویداد ها در ولسوالی تیوره ولایت غور در حال به وقوع میپیوندد که یک هیئت بلند پایه دولت مرکزی جهت بررسی قضایای خشونت علیه زنان از کابل به شهر فیروزکوه آمده اند.
در سال روان ولایت غور شاهد چندین مورد خشونت علیه زنان از جمله سوختاندن، تیرباران و نکاح طفل شش ساله با مرد 60 ساله بود که سروصداهای نهاد های مدافع از حقوق زنان را در سراسر کشور بر انگیخت.